Välkommen till Chalmers!

För det första vill vi i Nya Tofsen gratulera er nyantagna till Chalmers. Varmt välkomna till en högskola där ditt välmående är i fokus, och varmt välkomna till en tid som kommer vara bestående av många lärorika och roliga stunder. Vi hoppas att ni kommer trivas oerhört bra här och känna att er tid på Chalmers är helt perfekt.

För det andra vill vi gärna berätta om oss och vad vi kan bidra med till er. Tofsen är Chalmers alldeles egna kårtidning och grundades år 1944, vilket gör den till en av Chalmers äldsta kommittéer. Kommitténs fokus har hela tiden varit att skapa ett forum för debatt och information inom Chalmers studentkår. Detta har skett genom att Tofsen givit ut tidningar på campus och har på så sätt blivit en central del för spridning av information om kåren, högskolan och diverse andra saker som sker i Chalmers närhet. Men eftersom att kommittén har några år på nacken behövde en uppdatering göras. Tofsen blev nyligen Nya Tofsen och för att hänga med i samtiden så har vi “gone digital”.

Idag sker Nya Tofsens verksamhet endast digitalt, där huvudfokus ligger på vår hemsida tofsen.se. Här publiceras alla artiklar och reportage som vi gör i sin helhet och ni kan till exempel få en inblick i olika kommittéer och verksamheter, uppdateringar kring högskolan eller få reda på vart det finns bra matställen i närheten av campus.

Ett stort fokus ligger också på våra sociala medier, främst Instagram och Facebook. Där kan ni bland annat lätt få uppdateringar om våra nya artiklar samt information om vad som sker på campus varje vecka. Med andra ord är detta något man inte vill gå miste om, så se till att gå in och följ oss där!

Vi hoppas att er tid på Chalmers kommer bli gyllene, och vi vill gärna bidra till det. Håll utkik efter oss på campus, men även på intranätet! 

Ha de’ gott!
Nya Tofsen

P.S. Kika gärna in på våra sociala medier och följ oss där för att se när vi släpper nya artiklar!
Instagram | Facebook

Sammanfattning Fum8

Chalmers Fullmäktige (FuM) är en plats där många beslut som direkt påverkar våra studentliv tas. För att vara ett så pass viktigt beslutande organ är det många studenter som inte alls har koll vad som händer på FuM-mötena under året. Därför har vi i Tofsen åtagit oss att, på uppdrag av FuM, rapportera den viktigaste informationen och besluten som kommer att påverka oss Chalmerister. Så håll i badbyxorna för nu kommer FuM 8 sammanfattningen!

 1. Chalmers Coding Club, antogs som ny kårkomitté! Alltid kul med nya kommittéer på kåren, nu är vi inte den nyaste komittén längre sen omstarten, kanske dags för oss att byta namn? Frågan är ju vad deras förkortning ska bli, har ni några tips? 
 1. Fullmäktige gav kårordförande mandat att köpa aktier i Göteborgs Studentkårs Företagsgrupp. Den ägs gemensamt med Göta studentkår som bl.a driver fysiken!
  Detta innebär att vi nu är majoritetsägare. Ska bli spännande att se vad detta innebär för de Chalmerister som orkar träna.

Tentapluggtips 101

Med bara några dagar kvar till terminens sista tentor kommer här några tips på hur du maxar din tentaperiod på bästa sätt!

 • Börja plugga minst en vecka innan, eller fem dagar, eller tre, eller iallafall dagen innan för att komma någorlunda förberedd till tentan. Ju fler dagar innan du börjar, desto fler pauser i plugget kan du ta!
 • Något av det värsta som finns för oss kaffedrickare är att få slut på kaffe när man behöver det som mest, det vill säga under tentaveckan. Se därför till att köpa rikligt med gott kaffe innan tentaplugget börjar, så har du en sak mindre att oroa dig över!
 • Matlådor är bra att förbereda innan din pluggperiod! Då vet du att du hela tiden har mat för att fylla på med energi. Samtidigt kan du då faktiskt ta en paus när du går på lunch i och med att du inte behöver ställa dig och laga mat direkt.
 • Ett bra sätt för att få en tydlig överblick på vad som är nödvändigt att kunna till tentan är att skriva en sammanfattning av kursen. Skriver du ned denna själv (och inte snor från tidigare kursdeltagare) kommer du med största sannolikhet också få en större förståelse för innehållet i kursen. Och det är ju därför vi alla är här, eller hur?
 • Stäng av mobilen och andra mackapärer som kan distrahera dig och sätt dig på en plats där du inte blir störd stup i kvarten. Det är bättre att ta tydliga raster än att hela tiden bli distraherad av tenta-memes och att mormor ringer angående hennes släktforskning.

Chalmers framtida campus

För ett tag sedan uppmärksammade vi i Nya Tofsen kårhusets 20-års jubileum. Då låg fokuset på kårhusets historia och hur det har utvecklats till vad det är idag. Men i Nya Tofsen är vi inga stora fans av att leva i det förflutna, det hörs redan i kommitténamnet. Så istället för att titta tillbaka i ilska, ska vi nu istället blicka in i framtiden.

18:e mars i år publicerade sidansvarig för Chalmers Studentportalen en nyhet för hur Chalmers planerar att bedriva verksamheten framöver. Målbilden utgår från det som blir bäst för Chalmers studenter, samt det som bäst passar in på Chalmers vision för “Utbildning i världsklass”. I nyheten presenteras målbilden i sju punkter, men sammanfattningsvis går de ut på följande:

 • Chalmers ska ha ett samlat campus på Johanneberg, där all utbildning på grundnivå ska vara förlagd. 
 • Studiemiljön ska vara modern och främja akademisk excellens med en utmärkt studiesocial miljö.
 • Utbildning på mer avancerad nivå ska bedrivas vid andra noder. Noderna består till exempel av Lindholmen och Onsala.

Ska all utbildning på grundnivå ske på Johanneberg kommer det att behövas mer plats på campus i dels utbildningssyfte, men även i sociala funktioner. Därför finns det en strukturplan och en målbild av hur detta ska utformas, framtagen av Chalmers tekniska högskola, Chalmers Studentkår, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.

Denna strukturplan har två milstolpar. Den första år 2035, och den andra år 2050. Till år 2035 är det beräknat att 170 000 kvm BTA tillkommer de redan befintliga ca. 420 000 kvm BTA som idag finns på Campus Johanneberg. Till år 2050, som ska vara det fullt utbyggda förslaget, tillkommer totalt ca. 300 000 kvm BTA, där ca. 55 000 kvm BTA planeras att rivas för att ge plats åt ny bebyggelse. Totalt sett innebär detta en nästan dubblering av av byggnadsbeståndet på Campus Johanneberg.

En bild över strukturplanen av Campus Johanneberg. Ljusgrå byggnader är befintliga, mörkgrå är tilltänkta byggnader.

Som det framkommer av bilden ovan finns det planer på flertalet tillbyggnationer av Campus Johanneberg. Till exempel finns det planer på ett nytt landmärke vid Chalmershållplatsen. Denna byggnad kommer att vara synlig från båda riktningarna av Aschebergsgatan där många resande befinner sig varje dag. 2012 hade nämligen Chalmershållplatsen ett restal på 11 900 resande/dag, men den siffran är förmodligen högre idag. Därför ska byggnaden ges en värdig gestaltning. Från planen framgår det att: “Byggnaden bör rymma publika funktioner som hotellverksamhet med visitors center, café, och utställningsytor i bottenplan”.

Även flertalet byggnader planeras vid Gibraltarvallen. Med den nya planen för Gibraltarvallen “omvandlas de överdimensionerade parkeringsytorna till blandad kvartersstad”. Tanken är att Chalmers här ska kunna visa upp verksamheten mot förbipasserande, och detta ska bland annat göras med ytterligare en entré till campuset. Kvarteret i sig är tänkt att innehålla en blandning av bostäder och verksamhetslokaler samt ett torgrum med till exempel en matbutik, apotek m.m. 

Men för att göra plats för all nybyggnation behöver viss förändring ske och vissa byggnader kommer behöva rivas. Enligt campusplanen kommer exempelvis Rännan att rivas till år 2050, för att istället göra plats för nya byggnader med entréer mot Betongvägen. I planen framgår det även att den södra byggnaden som byggs här “är en möjlig plats för en ny idrottsanläggning”.

Vidare planeras det även att två av tre hörsalar på Hörsalsvägen ska ersättas med nya byggnader, medan byggnaden närmast biblioteket endast får en anpassning. 

All denna förändring innebär förmodligen att vissa saker på Chalmers, såsom sektionslokaler, traditioner, m.m, kan komma att behöva anpassa sig framöver. Som exempel kan Cortégen framöver behöva hitta ett nytt ställe att placera byggplatsen, då parkeringen kommer bli ett nytt kvarter. Zaloonen kan behöva, antingen temporärt eller permanent, förflyttas till en ny lokal på campus då hörsalarna ska ersättas med nya byggnader. Tågvagnen behöver troligtvis hitta en ny plats att stå på till 2050, och studentbostäderna vid Rännvägen rivs eventuellt också till 2050.

Dock är detta endast en riktning som har pekats ut och strukturplanerna visar hur Campus Johanneberg kan utvecklas på sikt. Planerna visar snarare på möjligheter än en definitiv framtidsbild. Värt att notera är även att planerna för ett nytt landmärke vid Chalmershållplatsen samt rivning av Rännan och resandet av nya byggnader, ej är möjliga enligt den befintliga detalj-/stadsplan som finns.

Framtiden har mycket att erbjuda, och ett samlat campus kan verkligen ge Chalmers nya möjligheter. Trots den förändring som kan behöva ske är detta förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Annars kan det vara så att man får intala sig det, för man vill inte vara den som säger: “Det var bättre förr!”

Källor, och för vidare läsning: 

https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/syd/campusplaner/campusplan-chalmers-2019-2050.pdf

Sammanfattning av FuM 7

Chalmers Fullmäktige (FuM) är en plats där många beslut som direkt påverkar våra studentliv tas. För att vara ett så pass viktigt beslutande organ är det många studenter som inte alls har koll vad som händer på FuM-mötena under året. Därför har vi i Tofsen åtagit oss att, på uppdrag av FuM, rapportera den viktigaste informationen och besluten som kommer att påverka oss Chalmerister. Så håll i hatten för nu kommer FuM 7 sammanfattningen!

 1. Peter Alehammar som nyligen gick i pension kom dit och tackade för utnämningen till hedersmedlem i Chalmers Studentkår. Något som vi i Tofsen tycker han verkligen är värd!
 1. Kårstyrelsen fick INTE igenom propositionen att stryka medlemmars rättighet att använda kårens telefon. Något som vi i Tofsen och många andra förmodligen inte visste va en möjlighet! Så de är bara in och ringa vid behov! (Kan vara att rekommendera att inte göra detta under pandemin dock)
 1. Motionen om att kunna ha dubbelt sektionsmedlemskap slogs ner, så nu är det fortfarande upp till varje sektion att själva bestämma om de ska tillåta dubbelsektionsmedlemskap
 1. Arbetsgruppen som skulle undersöka en fullstor motionshall presenterade sina resultat. De rekommendationer som togs fram var:
 • Lägre priser för studenter att hyra i Göteborgs Stad, GFS (Göteborgs Förenade Studentkårer) driver denna frågan just nu och förhoppningsvis kan detta leda till bättre möjligheter. 
 • Samarbete med Fysiken, i nuläget skrivs ett årligt samarbetsavtal mellan Chalmers Studentkår och Fysiken. Detta samarbetet kan i det nästkommande år kan leda till möjligheter för Chalmers Studentkår. 
 • En fullstor motionshall byggs i samarbete med högskolan, Akademiska Hus och Göteborg Stad. Här krävs att både högskolan och Göteborgs Stad hjälper till att finansiera projektet vilket kan bli en utmaning. 

Cortégen 2021

Som vi har längtat! Det är närmare 2 års sedan det hände senast, men nu är det dags igen, Cortégen. Men hur funkar det? Sist vi kollade så existerar det fortfarande en pandemi. Jo, det stämmer, men det har sittande CCC givetvis tänkt på och de har även tagit sig tiden att förklara detta för oss. Så här går en coronasäker Cortége till. 

Som vanligt så finns det en drös nummer som ska framföras på lastbilar. Men under rådande tider, så har man skalat ner allt, till en mer hanterlig skala. Så varje ekipage är cirka 1 meter lång och kan vara utrustade med arduinos och motorer/servos för att skapa ett mer levande ekipage. Även lösnumrerna finns kvar, där CCC har varit generösa att lösa motorn och bakaxeln, men resten får man klura ut själv för att få ett körbart nummer.

I år liksom tidigare år finns en byggplats, där man kan hämta material, svetsa och sy, men annars sker mestadels av byggandet på hemmaplan. Andra vanliga inslag på byggplatsen är tävlingar och mat, vilket även sker i år. Burgarflippen serveras som take-away, där man lägger sin beställning på http://burgarflippen.herokuapp.com. På byggplatsen kan man även njuta av årets bygglåt “Åh, vilken morgon” av Lill Lindfors, men eftersom bygget sker på hemmaplan, så har CCC givetvis tänkt på detta och erbjuder en live-strem på https://www.mixcloud.com/live/ChalmersCortegeCommitte/ så man kan njuta av de ljuvliga tonerna dygnet runt. 

Men hur är det med andra vanligt förekommande grejer som brukar ske i byggveckan och runt Cortégen? Jo, det finns program och släpps i huvudsakligen online på cortegeprogrammet.se. I övrigt finns all merch man är van vid vid en Cortège och kanske lite mer. Byggrockarna existerar också och VC och VVC har i år blåa och lila rockar. Men hur blev det med Chalmers största sittning VSGOFPABCG? Jo det är en av sakerna som fick strykas i år, tyvärr, likaså öltält och gasquer.

Men nu är ju frågan, hur går själva Cortégen till? När och vart kan man se den? Jo, Cortègen är i år delad i två segment. Det ena är en livestream där man kan se lösnumrerna. Här kommer man få sig en snabb förklaring samt se dom försöka ta sig igenom en “tidsbaserad tävling” som CCC inte vill avslöja för mycket om än. SPÄNNANDE! 

Ekipagen kommer vara en utställning likt förra året i Göteborgs skyltfönster. Det kommer i år såklart vara betydligt fler ekipage utställda. Om man vill veta mer om detta rekommenderas det att följa CCC instagram eller facebook där det kommer komma upp en karta med ekipagen.  

Men vad kan man förvänta sig att se för ekipage? Som vanligt kommer det vara ett mycker varierat utbud av ekipage. Det handlar om allt från Kim jong-un som zombie till hyllningar av serietecknare. Det kommer även finnas en jury, men i år har CCC fokuserat på Chalmerister istället för välkända profiler, för att undvika att folk ska resa till Göteborg för att göra bedömningarna.

Det finns stora förändringar i år jämfört med andra år, men vill ni veta det, så får ni haffa en CCC och fråga, eller så får ni samma svar som oss “Det gör det men det är nog för många för att nämna haha.“.

Slutligen vill CCC säga “Det är riktigt kul med alla kreativa ideér byggarna har, känns verkligen som att folk kommer på nya saker med detta koncept!”, och vi i Tofsen väntar med spänning vad Cortégen i år har att visa upp.

Å just det! Vill ni ha den perfekta uppladdningen till Cortégen, så rekommenderar CCC att ni på fredag den 30/4 tar en schysst middag med era vänner, titta på streamen som börjar kl. 17.00 och sen tar en promenad och kollar in alla ekipagen. 

Tofsen reflekterar: Ett år av pandemi

Över ett år har gått sen världen, Sverige och Chalmers drabbades av pandemin. Ibland stannar jag upp och reflekterar över vilka lärdomar jag fått, vad jag tog för givet och vad jag saknar mest med pre-Corona. Så nu ska här reflekteras lite. Tofsen har ju ändå blivit anklagad för att vara en blogg, så nu ska här delas med av tankar eller vad det nu är som gör en blogg till en blogg…

Om vi börjar med lärdomar, så kan det inte bara vara jag som insett hur dåligt det är för ryggen att plugga hemifrån. Antingen är det horisontalläge i sängen och soffan eller nersjunken på en obekväm köksstol framför föreläsningen eller grupparbetet. Är nästan så jag saknar de trånga bänkraderna i hörsalarna. Nästan.

En annan tanke som nog fler än jag har haft, är hur coolt det ändå då är med hela samhällets beteendeförändring. Visst vi svenskar har alltid varit duktiga på att hålla avstånd. Men munskydd, jobba hemifrån, hänga med kompisarna digitalt istället för på JA Pripps. Ja, på något sätt har de rekommendationer som knappt är ett år gamla blivit normen. Nu tycker jag nästan det är mer regel än undantag att se folk bära munskydd i mataffären.

Har ni haft tid att reflektera över människors beteendeförändring eller vad ni saknar?

Själv så är det jag saknar mest från pre-Corona är också de saker jag tog som givet. Kunna göra planer med kompisar om att träffas på stan, eller knö ihop sig i en trång studentlägenhet utan att behöva tänka på att hålla avstånd eller smittorisk. Kunna åka utomlands på semester eller gå på konsert. Eller bara kunna ta en fredagkväll på Gasquen. En av de grejerna jag saknar mest med Gasquen är nachotallriken. Finns inte mycket som slår 02.00-nachos. Håller ni inte med?

Tja tja bloggen! 

Nu dröjer det ett tag innan Tofsen bloggar igen. Det kommer bjudas på riktig journalistik de närmsta veckorna, missa inte det!

Vilka var Emil och Olga, och varför hade hamnen 19 ton öl till Chalmers?

Som de flesta möjligtvis vet är Emil ett smeknamn för de manliga studenter vid Chalmers, men vet ni vem som gav upphov till detta namn? Håll lugn, vi i Tofsen ska se till att ni kan briljera såväl vid middagsbordet som under Gasquens sena timmar. Emil Santén var en skojig herre som blev känd redan tidigt under sina studier. I Tofsen Nr 2 1973 står det i Emils dödsruna att »Hans fruntimmerstycke var känt, varför andra teknologer, som begav sig ut på staden för att göra bekantskaper med det motsatta könet, gärna begagnade sig av hans namn. Detta för att komma på bättre fot med damerna, bland vilka Emil redan var ett känt begrepp». Tofsen hävdar sedan i dödsrunan att detta är ursprunget till att manliga chalmerister kallas Emil.

Kanske har ni som många andra vandrat över Olgas trappor och ställt fråga, »Vem var egentligen Olga?». Även denna fråga kan vi i Tofsen svara på tack vare vårt arkiv. Det är nämligen så att Olga var portvakt på den tiden då Chalmers låg nere på Storgatan. Hon är beskriven som en “andra mor” då hon bland annat hjälpte dåtidens teknologer sy fast en knapp eller stryka en skjorta. Men hon tillät även fester ske i ritsalarna och ordna sovplats för Chalmerister som inte mådde särskilt bra efter en kväll av festande. Vidare var Tofsens redaktion och CCC:s verksamhet lokaliserade i hennes vardagsrum. Eftersom Olga sorterade all Chalmers post var det på denna tiden populärt att Chalmerister som var ute i världen skickade vykort adresserade kort och enkelt  »Olga, Gothenburg, Sweden» eller ibland nådde även ett vykort adresserat enbart till »Olga, Sweden».

På tal om gammalt, när det inte sker så mycket på campus ser Tofsen till att ni kan ta del av en rolig historia ni kan dela med andra. Den 4 augusti 1980 gick nämligen ett telefonsamtal till Chalmers Studentkår till enligt följande:

»Hej, det var från Skandiahamnen, ert öl har kommit nu! När kan ni komma och hämta det?»

»?????»

»Ja, ni har ju 19 ton Carlsberg från England stående här. Vill ni vara vänliga att hämta det så fort som möjligt!»

Hamnen hade nämligen mottagit en transport från E.S. Philips Ltd adresserat till »SS Port Chalmers» i Göteborg. Kårordförande var då tvungen att i förtvivlan ställa sig frågan »Vem hade beställt allt detta öl?». Efter en hektisk tid kom Chalmers Studentkår fram till att ingen i kåren har gjort denna beställning, och senare visade det sig att varken Chalmers tekniska högskola eller Chalmers AB hade lagt denna beställning. Efter en del argumentation gick även då hamnen, antagligen rätt bittert med på att detta var fallet. Det visade sig därefter att en tjänsteman hade gjort ett enkelt misstag, efter att ha läst »Öl» och »Chalmers» tillsammans på sina papper drogs för snabba slutsatser, i själva verket skulle fartyget »SS Port Chalmers» ta över lasten. Bilden på Chalmers har suttit förankrad länge, och behöver bevaras. Behöver ni en anledning till att koppla av och ta en bärs, gör det för att bevara Chalmers rykte.

Kårhuset fyller 20 vårar

Kårhuset fyller 20 vårar

Man kan hitta på många anledningar för att få lyxa till det lite extra på veckorna med finare mat och dryck. Vanligtvis kan det vara ursäkter så som namnsdagar, lillördag eller att labben är inskickad. I år kommer det dock för en gångs skull att finnas en legitim anledning till att fira (dock kanske inte på plats) när man helt enkelt vill känna på livet med en ingenjörslön; vårt alldeles egna kårhus fyller nämligen 20 år.

Chalmers har faktiskt haft olika versioner av kårhus innan den nuvarande varianten som slutfördes år 2001. Under 1940-talet fick studentkåren sitt första kårhuset som fick smeknamnet “Lopphuset”, där namnet kom ifrån att Anticimex testade insektsbekämpningsmedel där. Kårhuset användes aldrig riktigt som ett kårhus, utan det var snarare ett ställe där det hölls Gasquer.

1952 fick Chalmers kårhus några utmärkande attribut som det fortfarande inhyser idag. Bland annat fanns nu en första version av “Torget”, till för kommittéer och olika sällskap. Det byggdes en gympasal även den i källaren. Men framförallt var det nu som Gasquen fick sin första utformning, vilket står kvar än idag.

Det saknades dock fortfarande en matsal i kårhuset, men denna kom till slut på plats år 1976.

2001 färdigställdes den nuvarande versionen av vårt kårhus, komplett med pool, idrottshall, bastu, restauranger och caféer med mera. Detta har vi bland annat Wingårdh arkitektkontor att tacka för, som även ritat andra välkända byggnader som Emporia i Malmö, Astra Zeneca’s R&D facilitet i Mölndal, och känd för oss chalmerister; Chabo. Kårhuset fick 2001 även motta Kasper Salin-priset som årligen delas ut till en svensk nybyggd byggnad.

Även om vi idag inte är i kårhuset lika mycket som vi brukar är vi otroligt tacksamma för huset och de donationer som lett fram till den nuvarande ståtliga byggnaden. Så ikväll kanske det är dags att fira lite extra, och om någon skulle undra varför du dricker rödtjut på en vardag så har du här i alla fall en “bra” anledning.