Chalmers framtida campus

För ett tag sedan uppmärksammade vi i Nya Tofsen kårhusets 20-års jubileum. Då låg fokuset på kårhusets historia och hur det har utvecklats till vad det är idag. Men i Nya Tofsen är vi inga stora fans av att leva i det förflutna, det hörs redan i kommitténamnet. Så istället för att titta tillbaka i ilska, ska vi nu istället blicka in i framtiden.

18:e mars i år publicerade sidansvarig för Chalmers Studentportalen en nyhet för hur Chalmers planerar att bedriva verksamheten framöver. Målbilden utgår från det som blir bäst för Chalmers studenter, samt det som bäst passar in på Chalmers vision för “Utbildning i världsklass”. I nyheten presenteras målbilden i sju punkter, men sammanfattningsvis går de ut på följande:

  • Chalmers ska ha ett samlat campus på Johanneberg, där all utbildning på grundnivå ska vara förlagd. 
  • Studiemiljön ska vara modern och främja akademisk excellens med en utmärkt studiesocial miljö.
  • Utbildning på mer avancerad nivå ska bedrivas vid andra noder. Noderna består till exempel av Lindholmen och Onsala.

Ska all utbildning på grundnivå ske på Johanneberg kommer det att behövas mer plats på campus i dels utbildningssyfte, men även i sociala funktioner. Därför finns det en strukturplan och en målbild av hur detta ska utformas, framtagen av Chalmers tekniska högskola, Chalmers Studentkår, Chalmersfastigheter och Akademiska Hus.

Denna strukturplan har två milstolpar. Den första år 2035, och den andra år 2050. Till år 2035 är det beräknat att 170 000 kvm BTA tillkommer de redan befintliga ca. 420 000 kvm BTA som idag finns på Campus Johanneberg. Till år 2050, som ska vara det fullt utbyggda förslaget, tillkommer totalt ca. 300 000 kvm BTA, där ca. 55 000 kvm BTA planeras att rivas för att ge plats åt ny bebyggelse. Totalt sett innebär detta en nästan dubblering av av byggnadsbeståndet på Campus Johanneberg.

En bild över strukturplanen av Campus Johanneberg. Ljusgrå byggnader är befintliga, mörkgrå är tilltänkta byggnader.

Som det framkommer av bilden ovan finns det planer på flertalet tillbyggnationer av Campus Johanneberg. Till exempel finns det planer på ett nytt landmärke vid Chalmershållplatsen. Denna byggnad kommer att vara synlig från båda riktningarna av Aschebergsgatan där många resande befinner sig varje dag. 2012 hade nämligen Chalmershållplatsen ett restal på 11 900 resande/dag, men den siffran är förmodligen högre idag. Därför ska byggnaden ges en värdig gestaltning. Från planen framgår det att: “Byggnaden bör rymma publika funktioner som hotellverksamhet med visitors center, café, och utställningsytor i bottenplan”.

Även flertalet byggnader planeras vid Gibraltarvallen. Med den nya planen för Gibraltarvallen “omvandlas de överdimensionerade parkeringsytorna till blandad kvartersstad”. Tanken är att Chalmers här ska kunna visa upp verksamheten mot förbipasserande, och detta ska bland annat göras med ytterligare en entré till campuset. Kvarteret i sig är tänkt att innehålla en blandning av bostäder och verksamhetslokaler samt ett torgrum med till exempel en matbutik, apotek m.m. 

Men för att göra plats för all nybyggnation behöver viss förändring ske och vissa byggnader kommer behöva rivas. Enligt campusplanen kommer exempelvis Rännan att rivas till år 2050, för att istället göra plats för nya byggnader med entréer mot Betongvägen. I planen framgår det även att den södra byggnaden som byggs här “är en möjlig plats för en ny idrottsanläggning”.

Vidare planeras det även att två av tre hörsalar på Hörsalsvägen ska ersättas med nya byggnader, medan byggnaden närmast biblioteket endast får en anpassning. 

All denna förändring innebär förmodligen att vissa saker på Chalmers, såsom sektionslokaler, traditioner, m.m, kan komma att behöva anpassa sig framöver. Som exempel kan Cortégen framöver behöva hitta ett nytt ställe att placera byggplatsen, då parkeringen kommer bli ett nytt kvarter. Zaloonen kan behöva, antingen temporärt eller permanent, förflyttas till en ny lokal på campus då hörsalarna ska ersättas med nya byggnader. Tågvagnen behöver troligtvis hitta en ny plats att stå på till 2050, och studentbostäderna vid Rännvägen rivs eventuellt också till 2050.

Dock är detta endast en riktning som har pekats ut och strukturplanerna visar hur Campus Johanneberg kan utvecklas på sikt. Planerna visar snarare på möjligheter än en definitiv framtidsbild. Värt att notera är även att planerna för ett nytt landmärke vid Chalmershållplatsen samt rivning av Rännan och resandet av nya byggnader, ej är möjliga enligt den befintliga detalj-/stadsplan som finns.

Framtiden har mycket att erbjuda, och ett samlat campus kan verkligen ge Chalmers nya möjligheter. Trots den förändring som kan behöva ske är detta förhoppningsvis ett steg i rätt riktning. Annars kan det vara så att man får intala sig det, för man vill inte vara den som säger: “Det var bättre förr!”

Källor, och för vidare läsning: 

https://www.akademiskahus.se/globalassets/dokument/syd/campusplaner/campusplan-chalmers-2019-2050.pdf

Sammanfattning av FuM 7

Chalmers Fullmäktige (FuM) är en plats där många beslut som direkt påverkar våra studentliv tas. För att vara ett så pass viktigt beslutande organ är det många studenter som inte alls har koll vad som händer på FuM-mötena under året. Därför har vi i Tofsen åtagit oss att, på uppdrag av FuM, rapportera den viktigaste informationen och besluten som kommer att påverka oss Chalmerister. Så håll i hatten för nu kommer FuM 7 sammanfattningen!

  1. Peter Alehammar som nyligen gick i pension kom dit och tackade för utnämningen till hedersmedlem i Chalmers Studentkår. Något som vi i Tofsen tycker han verkligen är värd!
  1. Kårstyrelsen fick INTE igenom propositionen att stryka medlemmars rättighet att använda kårens telefon. Något som vi i Tofsen och många andra förmodligen inte visste va en möjlighet! Så de är bara in och ringa vid behov! (Kan vara att rekommendera att inte göra detta under pandemin dock)
  1. Motionen om att kunna ha dubbelt sektionsmedlemskap slogs ner, så nu är det fortfarande upp till varje sektion att själva bestämma om de ska tillåta dubbelsektionsmedlemskap
  1. Arbetsgruppen som skulle undersöka en fullstor motionshall presenterade sina resultat. De rekommendationer som togs fram var:
  • Lägre priser för studenter att hyra i Göteborgs Stad, GFS (Göteborgs Förenade Studentkårer) driver denna frågan just nu och förhoppningsvis kan detta leda till bättre möjligheter. 
  • Samarbete med Fysiken, i nuläget skrivs ett årligt samarbetsavtal mellan Chalmers Studentkår och Fysiken. Detta samarbetet kan i det nästkommande år kan leda till möjligheter för Chalmers Studentkår. 
  • En fullstor motionshall byggs i samarbete med högskolan, Akademiska Hus och Göteborg Stad. Här krävs att både högskolan och Göteborgs Stad hjälper till att finansiera projektet vilket kan bli en utmaning. 

Cortégen 2021

Som vi har längtat! Det är närmare 2 års sedan det hände senast, men nu är det dags igen, Cortégen. Men hur funkar det? Sist vi kollade så existerar det fortfarande en pandemi. Jo, det stämmer, men det har sittande CCC givetvis tänkt på och de har även tagit sig tiden att förklara detta för oss. Så här går en coronasäker Cortége till. 

Som vanligt så finns det en drös nummer som ska framföras på lastbilar. Men under rådande tider, så har man skalat ner allt, till en mer hanterlig skala. Så varje ekipage är cirka 1 meter lång och kan vara utrustade med arduinos och motorer/servos för att skapa ett mer levande ekipage. Även lösnumrerna finns kvar, där CCC har varit generösa att lösa motorn och bakaxeln, men resten får man klura ut själv för att få ett körbart nummer.

I år liksom tidigare år finns en byggplats, där man kan hämta material, svetsa och sy, men annars sker mestadels av byggandet på hemmaplan. Andra vanliga inslag på byggplatsen är tävlingar och mat, vilket även sker i år. Burgarflippen serveras som take-away, där man lägger sin beställning på http://burgarflippen.herokuapp.com. På byggplatsen kan man även njuta av årets bygglåt “Åh, vilken morgon” av Lill Lindfors, men eftersom bygget sker på hemmaplan, så har CCC givetvis tänkt på detta och erbjuder en live-strem på https://www.mixcloud.com/live/ChalmersCortegeCommitte/ så man kan njuta av de ljuvliga tonerna dygnet runt. 

Men hur är det med andra vanligt förekommande grejer som brukar ske i byggveckan och runt Cortégen? Jo, det finns program och släpps i huvudsakligen online på cortegeprogrammet.se. I övrigt finns all merch man är van vid vid en Cortège och kanske lite mer. Byggrockarna existerar också och VC och VVC har i år blåa och lila rockar. Men hur blev det med Chalmers största sittning VSGOFPABCG? Jo det är en av sakerna som fick strykas i år, tyvärr, likaså öltält och gasquer.

Men nu är ju frågan, hur går själva Cortégen till? När och vart kan man se den? Jo, Cortègen är i år delad i två segment. Det ena är en livestream där man kan se lösnumrerna. Här kommer man få sig en snabb förklaring samt se dom försöka ta sig igenom en “tidsbaserad tävling” som CCC inte vill avslöja för mycket om än. SPÄNNANDE! 

Ekipagen kommer vara en utställning likt förra året i Göteborgs skyltfönster. Det kommer i år såklart vara betydligt fler ekipage utställda. Om man vill veta mer om detta rekommenderas det att följa CCC instagram eller facebook där det kommer komma upp en karta med ekipagen.  

Men vad kan man förvänta sig att se för ekipage? Som vanligt kommer det vara ett mycker varierat utbud av ekipage. Det handlar om allt från Kim jong-un som zombie till hyllningar av serietecknare. Det kommer även finnas en jury, men i år har CCC fokuserat på Chalmerister istället för välkända profiler, för att undvika att folk ska resa till Göteborg för att göra bedömningarna.

Det finns stora förändringar i år jämfört med andra år, men vill ni veta det, så får ni haffa en CCC och fråga, eller så får ni samma svar som oss “Det gör det men det är nog för många för att nämna haha.“.

Slutligen vill CCC säga “Det är riktigt kul med alla kreativa ideér byggarna har, känns verkligen som att folk kommer på nya saker med detta koncept!”, och vi i Tofsen väntar med spänning vad Cortégen i år har att visa upp.

Å just det! Vill ni ha den perfekta uppladdningen till Cortégen, så rekommenderar CCC att ni på fredag den 30/4 tar en schysst middag med era vänner, titta på streamen som börjar kl. 17.00 och sen tar en promenad och kollar in alla ekipagen. 

Tofsen reflekterar: Ett år av pandemi

Över ett år har gått sen världen, Sverige och Chalmers drabbades av pandemin. Ibland stannar jag upp och reflekterar över vilka lärdomar jag fått, vad jag tog för givet och vad jag saknar mest med pre-Corona. Så nu ska här reflekteras lite. Tofsen har ju ändå blivit anklagad för att vara en blogg, så nu ska här delas med av tankar eller vad det nu är som gör en blogg till en blogg…

Om vi börjar med lärdomar, så kan det inte bara vara jag som insett hur dåligt det är för ryggen att plugga hemifrån. Antingen är det horisontalläge i sängen och soffan eller nersjunken på en obekväm köksstol framför föreläsningen eller grupparbetet. Är nästan så jag saknar de trånga bänkraderna i hörsalarna. Nästan.

En annan tanke som nog fler än jag har haft, är hur coolt det ändå då är med hela samhällets beteendeförändring. Visst vi svenskar har alltid varit duktiga på att hålla avstånd. Men munskydd, jobba hemifrån, hänga med kompisarna digitalt istället för på JA Pripps. Ja, på något sätt har de rekommendationer som knappt är ett år gamla blivit normen. Nu tycker jag nästan det är mer regel än undantag att se folk bära munskydd i mataffären.

Har ni haft tid att reflektera över människors beteendeförändring eller vad ni saknar?

Själv så är det jag saknar mest från pre-Corona är också de saker jag tog som givet. Kunna göra planer med kompisar om att träffas på stan, eller knö ihop sig i en trång studentlägenhet utan att behöva tänka på att hålla avstånd eller smittorisk. Kunna åka utomlands på semester eller gå på konsert. Eller bara kunna ta en fredagkväll på Gasquen. En av de grejerna jag saknar mest med Gasquen är nachotallriken. Finns inte mycket som slår 02.00-nachos. Håller ni inte med?

Tja tja bloggen! 

Nu dröjer det ett tag innan Tofsen bloggar igen. Det kommer bjudas på riktig journalistik de närmsta veckorna, missa inte det!

Vilka var Emil och Olga, och varför hade hamnen 19 ton öl till Chalmers?

Som de flesta möjligtvis vet är Emil ett smeknamn för de manliga studenter vid Chalmers, men vet ni vem som gav upphov till detta namn? Håll lugn, vi i Tofsen ska se till att ni kan briljera såväl vid middagsbordet som under Gasquens sena timmar. Emil Santén var en skojig herre som blev känd redan tidigt under sina studier. I Tofsen Nr 2 1973 står det i Emils dödsruna att »Hans fruntimmerstycke var känt, varför andra teknologer, som begav sig ut på staden för att göra bekantskaper med det motsatta könet, gärna begagnade sig av hans namn. Detta för att komma på bättre fot med damerna, bland vilka Emil redan var ett känt begrepp». Tofsen hävdar sedan i dödsrunan att detta är ursprunget till att manliga chalmerister kallas Emil.

Kanske har ni som många andra vandrat över Olgas trappor och ställt fråga, »Vem var egentligen Olga?». Även denna fråga kan vi i Tofsen svara på tack vare vårt arkiv. Det är nämligen så att Olga var portvakt på den tiden då Chalmers låg nere på Storgatan. Hon är beskriven som en “andra mor” då hon bland annat hjälpte dåtidens teknologer sy fast en knapp eller stryka en skjorta. Men hon tillät även fester ske i ritsalarna och ordna sovplats för Chalmerister som inte mådde särskilt bra efter en kväll av festande. Vidare var Tofsens redaktion och CCC:s verksamhet lokaliserade i hennes vardagsrum. Eftersom Olga sorterade all Chalmers post var det på denna tiden populärt att Chalmerister som var ute i världen skickade vykort adresserade kort och enkelt  »Olga, Gothenburg, Sweden» eller ibland nådde även ett vykort adresserat enbart till »Olga, Sweden».

På tal om gammalt, när det inte sker så mycket på campus ser Tofsen till att ni kan ta del av en rolig historia ni kan dela med andra. Den 4 augusti 1980 gick nämligen ett telefonsamtal till Chalmers Studentkår till enligt följande:

»Hej, det var från Skandiahamnen, ert öl har kommit nu! När kan ni komma och hämta det?»

»?????»

»Ja, ni har ju 19 ton Carlsberg från England stående här. Vill ni vara vänliga att hämta det så fort som möjligt!»

Hamnen hade nämligen mottagit en transport från E.S. Philips Ltd adresserat till »SS Port Chalmers» i Göteborg. Kårordförande var då tvungen att i förtvivlan ställa sig frågan »Vem hade beställt allt detta öl?». Efter en hektisk tid kom Chalmers Studentkår fram till att ingen i kåren har gjort denna beställning, och senare visade det sig att varken Chalmers tekniska högskola eller Chalmers AB hade lagt denna beställning. Efter en del argumentation gick även då hamnen, antagligen rätt bittert med på att detta var fallet. Det visade sig därefter att en tjänsteman hade gjort ett enkelt misstag, efter att ha läst »Öl» och »Chalmers» tillsammans på sina papper drogs för snabba slutsatser, i själva verket skulle fartyget »SS Port Chalmers» ta över lasten. Bilden på Chalmers har suttit förankrad länge, och behöver bevaras. Behöver ni en anledning till att koppla av och ta en bärs, gör det för att bevara Chalmers rykte.

Kårhuset fyller 20 vårar

Kårhuset fyller 20 vårar

Man kan hitta på många anledningar för att få lyxa till det lite extra på veckorna med finare mat och dryck. Vanligtvis kan det vara ursäkter så som namnsdagar, lillördag eller att labben är inskickad. I år kommer det dock för en gångs skull att finnas en legitim anledning till att fira (dock kanske inte på plats) när man helt enkelt vill känna på livet med en ingenjörslön; vårt alldeles egna kårhus fyller nämligen 20 år.

Chalmers har faktiskt haft olika versioner av kårhus innan den nuvarande varianten som slutfördes år 2001. Under 1940-talet fick studentkåren sitt första kårhuset som fick smeknamnet “Lopphuset”, där namnet kom ifrån att Anticimex testade insektsbekämpningsmedel där. Kårhuset användes aldrig riktigt som ett kårhus, utan det var snarare ett ställe där det hölls Gasquer.

1952 fick Chalmers kårhus några utmärkande attribut som det fortfarande inhyser idag. Bland annat fanns nu en första version av “Torget”, till för kommittéer och olika sällskap. Det byggdes en gympasal även den i källaren. Men framförallt var det nu som Gasquen fick sin första utformning, vilket står kvar än idag.

Det saknades dock fortfarande en matsal i kårhuset, men denna kom till slut på plats år 1976.

2001 färdigställdes den nuvarande versionen av vårt kårhus, komplett med pool, idrottshall, bastu, restauranger och caféer med mera. Detta har vi bland annat Wingårdh arkitektkontor att tacka för, som även ritat andra välkända byggnader som Emporia i Malmö, Astra Zeneca’s R&D facilitet i Mölndal, och känd för oss chalmerister; Chabo. Kårhuset fick 2001 även motta Kasper Salin-priset som årligen delas ut till en svensk nybyggd byggnad.

Även om vi idag inte är i kårhuset lika mycket som vi brukar är vi otroligt tacksamma för huset och de donationer som lett fram till den nuvarande ståtliga byggnaden. Så ikväll kanske det är dags att fira lite extra, och om någon skulle undra varför du dricker rödtjut på en vardag så har du här i alla fall en “bra” anledning.

Tofsen granskar kuggstatistiken

För att få upp lite motivation till den snart kommande tentaperioden bestämde vi oss i Tofsen att titta lite närmare på vilka sektioner som kanske spenderade lite för mycket tid med att leka med sina nya julklappar och vilka sektioner som flitigt studerade under jullovet innan förra tentaperioden.  Här nedan kan du läsa om vilka tre sektioner i årskurs 1-3 som hade högst kuggprocent under tentaperioden i lp 2. 

Om din sektion har hamnat i toppen på denna lista vet du vad ni måste göra, studera hårdare till denna tentaperioden såklart! Om ni inte är på listan gör ni såklart redan ett fenomenalt jobb! 

Vi i Tofsen uppman såklart inte till sektionshets, men om du har en kompis eller två på någon av sektionerna i topp tre så uppmanar vi såklart dig att dela detta med dem så att de har chansen att förbättra sig till denna omgången, som en bra kompis ska!

På tredje plats med 25% kugg kommer AE (Affärsutveckling och Entreprenörskap)

På andra plats med 30% kugg kommer K (Kemi)

Och på första plats med 42% kugg kommer KfKb (Kemi med bioteknik) 

Grattis kanske är fel ord att använda när man vunnit något man verkligen inte vill. Men vi hoppas såklart att alla som ska skriva tentor nu har en bra och säker tentaperiod! 

Nedan presenteras hela listan för kuggstatistiken för alla sektioner:

KfKb 42%
K 30%
AE 25%
D 24 %
A 23%
TM 22%
F 19%
E 18%
SJÖ 17%
I 13%
V 13%
H 13%
M 12%
Z 9%
IT 9%
TD 7%

Tofsen testar onlinespel över Zoom

Nu har det gått ett år med covid-19 och det ser fortfarande mörkt ut för umgänge och samkväm i större skala, därför har Nya Tofsen valt ut några roliga lekar man kan köra över Zoom, Discord eller liknande plattformar. Vi har givetvis kvalitetssäkrat och betygsatt dessa lekar så du och ditt kompisgäng, kommitté eller aspnings-grupp kan välja rätt lek för rätt tillfälle.

Först ut var Geoguessr som är ett spel som sätter dina geografiska- och detektiv kunskaper på prov. Om man vet vad SVTs “På spåret” går ut på, så är det är tvärt om. Istället för att gissa vart man är påväg, så ska man gissa på vart man startade. Hemsidan använder sig av Google street view och man går på dessa vägar för att hitta ledtrådar på vart man började någonstans. Det finns många färdiga kartor och platser man kan köra med, men man kan också göra sina egna mål. Vi i Tofsen valda att sätta ut våra egna mål, så för detta behövs en spelledare som väljer ut de platser man vill besöka. Varje lag valde ut en lagkapten som screen shareade sin bild och styrde åt det hållet som personerna i laget ville. Vi valde ut fem platser och eftersom lagen var så bra så fick de lika många poäng, så tiden fick avgöra vem som vann. 

+ Väldigt kul
+ 2-3 pers i varje lag
– Sätt en tidsgräns

Betyg: 3,5/5
Tid: 40 min
Hemsida: https://geoguessr.com
Pris: 0 kr (Lagkaptenen behöver ett konto som är gratis), Spelledaren kan aktivera 14 gratis testperiod för att göra sin egna karta gratis.

Näst på tur var Snurran på 20 sekunder, som är ett mer fysiskt spel där det krävs att varje spelare har en kamera, mobilen funkar. Till detta spel behövs en spelledaren som har gjort snurran samt som säger vems tur det är, sen låter man snurran spinna och när den stannar ska den personen göra vad som står, det kan till exempel vara “hitta två vänsterskor” då har den personen 20 sekunder på sig att hämta två par vänsterskor och visar upp. Poängen blir lika många som man har tid kvar. Dvs om det tar 15 sekunder att hämta skorna, så får man 5 poäng. Vi körde detta 5 gånger med 12 olika saker.

+ Väldigt kul
+ Anpassningsbart
– Behöver kamera 

Betyg:  4 / 5
Tid: 20 min
Hemsida: wheeldecide.com /google timer
Pris: 0 kr

Rita gissa är ju alltid kul, så varför inte spela lite skribbl. Antingen väljer du att använda redan fördefinierade ord från skribbl eller så matar du in dina egna ord och gör det mer personligt. Det behövs en spelledare som matar in de egna orden om man väljer den varianten. Vi valde ca 35 ord och körde 5 omgångar.

+ Väldigt kul
+ Bra komma igång spel
– Behövs lite mer ord

Betyg: 4,5/5
Tid: 40 min
Hemsida: skribbl.io
Pris: 0 kr

The Wiki Game är en sida som man ska tas sig från en wikipedia sida till en annan wikipedia, genom klickbara länkar som finns på sidan. Vi i Tofsen valde att köra på att ha en spelledare som valde ut vilka sidor vi började på och vart vi skulle. Poängen räknas på både antal klick och hur snabb man är. Vi körde 8 omgångar och tiden vi fick på oss att ta oss från A till B fick vi minska efterhand då vi insåg att detta var för lång. 

+ Kul
+ Tävlingsinriktad
– Svårt i början innan man kom in i det

Betyg: 3,5 / 5
Tid: 60 min
Hemsida: https://www.thewikigame.com/
Pris: 0 kr

Vi testade även den klassiska frågeleken Kahoot där man samlar poäng individuellt. Det går utmärkt att lägga ihop poängen lagvis om man tävlar i lag. Du behöver en spelledare som kan sätta ihop frågorna, som kan antingen vara lite allmänbildning, nördfrågor eller frågor om varandra. Om spelledaren inte känner alla i gruppen såväl så kan hen be alla medtävlande att skicka in ett antal påstående om sig själva. När Tofsen testade denna lek, skickade vi in 1-2 frågor/påstående var som sattes ihop till en frågesport om varandra.

+ Kul teambuilding om man inte känner sina vänner
– Inte så kul förfest spel
– Kan bara spelas en gång

Betyg: 2 / 5
Tid: 20 min på 14 frågor
Hemsida: https://kahoot.com/
Pris: 0 kr

Nästa spel vi körde var Among Us. Om ni har varit med och spelat roll spelet Mafia så känner du igen spelién med Among Us. Vi var så få, så vi valde endast en imposter. Tofsen hade några som inte hade spelat detta spel innan, så det var svårt att spela optimalt.

+ Kul
+ Funkar bra om man är många
– En större inlärningskurva för att komma in i spelet än alla andra spel vi provade 

Betyg: 3 / 5
Tid: ca 15 min per runda
Hemsida: Steam
Pris: 0 kr (om man kör via mobilen)

Avslutningsvis tycker vi att en variation av dessa spelen var bäst, och det är bra om man delar upp vem som är spelledare, så alla får vara med och spela.

Kuggar fler online?

Vi i Nya Tofsen har under 2020, detta annorlunda år, haft många diskussioner om hemtentor har gjort det svårare eller lättare att bli godkända. Innan den första hemtentan var teorin att det skulle bli mycket lättare med de extra hjälpmedel som varit tillgängliga. Men detta visade sig snabbt vara en dum dröm då svårighetsgraden på tentorna ökat i takt med antalet hjälpmedel.

Nu efter jul har vi i Nya Tofsen kommit fram till slutsatsen att det blivit svårare att uppnå drömmen att öppna ladok och se listan av “oavslutade kurser” krympa. Men stämmer verkligen detta eller är det bara studenterna som blivit lata? Vi är ju ändå ingenjörer så en vetenskaplig undersökning var det enda sättet att nå ett slut i diskussionen.

Nya Tofsen har därför sammanställt tentaresultaten för alla kurser för åren 1-3. Och svaren förvånade oss! Under LP1 år 2019 så kuggade 24.5% av alla skrivande och samma period år 2020 var den hela 25.4%! Alltså nästan ingen skillnad alls. Så kuggandet har knappt förändrats men varför känns det då så mycket svårare än tidigare år? En kvalificerad hypotes är att nu när allt kul lagts på is så känns varje kugg så mycket jobbigare, och varje 3:a inte lika ljuv.

Blast from the past

Enligt tradition har Pripps alltid en särskild plats på Chalmers och i våra hjärtan, men som vi alla vet har Corona haft stort inflytande på sistone. Detta syntes inte minst i Tofsens “På Campus i veckan “, en återkommande artikel som inte krävde många tangenttryckningar förra året.

I brist på annat har vi i Tofsen dykt ner i vårt arkiv av tidningar från när Tofsen grundades 1944 (ett arkiv som vi i Tofsen har som ambition att digitalisera). När vi bläddrade vaksamt i de sköra sidorna från 1971 kunde det bland annat i insändare läsas om hur en Emil störde sig på att han inte kunde basta på torsdagsmorgonen längre eftersom den tiden var enbart för Emila. I årets första nummer återfanns både preliminära datum över FestUs arrangemang ett år framöver och en kort beskrivning av de sittande. En intressant läsning, men inget något som stack ut utöver det vanliga. Enligt tradition skulle de arrangera Valborgsfesten och bland annat hålla en Elvisfest “i gammal god stil”. 

Årets andra nummer innehöll sedan ett brev från dåvarande Sexmästare i FestU skrivet till Elvis Presley angående Elvisfesten. 

Vi i Tofsens redaktion visste direkt att vi funnit ett scoop när vi i årets tredje nummer såg en sida med meningarna  “Han kom !”  och  “Thanks Elvis !” tillsammans med en drös bilder utav honom på scen. Tyvärr stod det inget mer utav händelsen. Källkritisk som en tidning bör vara undersöktes händelsen. Vi kunde inte finna något på nätet om att han uppträtt på Chalmers eller att han ens var i Sverige under 1971, vilket talar emot att detta skall ha hänt. Samtidigt gav ett flertal omvända bildsökningar inga resultat, bilderna från 1971 tycks inte finnas någonstans på nätet (förens nu), vilket talar för att det skall ha hänt. 

Vi i Tofsen hoppas att alla kommitteer har denna ambitionen när Campus öppnar igen. Att vi studenter kommer att arrangera så episka sammankomster och event så att våra Nya Nya Tofsen om 50 år kommer att öppna arkivet, hitta artiklarna och undra om det här verkligen kan ha hänt.