Sammanfattning av FuM 7

Chalmers Fullmäktige (FuM) är en plats där många beslut som direkt påverkar våra studentliv tas. För att vara ett så pass viktigt beslutande organ är det många studenter som inte alls har koll vad som händer på FuM-mötena under året. Därför har vi i Tofsen åtagit oss att, på uppdrag av FuM, rapportera den viktigaste informationen och besluten som kommer att påverka oss Chalmerister. Så håll i hatten för nu kommer FuM 7 sammanfattningen!

  1. Peter Alehammar som nyligen gick i pension kom dit och tackade för utnämningen till hedersmedlem i Chalmers Studentkår. Något som vi i Tofsen tycker han verkligen är värd!
  1. Kårstyrelsen fick INTE igenom propositionen att stryka medlemmars rättighet att använda kårens telefon. Något som vi i Tofsen och många andra förmodligen inte visste va en möjlighet! Så de är bara in och ringa vid behov! (Kan vara att rekommendera att inte göra detta under pandemin dock)
  1. Motionen om att kunna ha dubbelt sektionsmedlemskap slogs ner, så nu är det fortfarande upp till varje sektion att själva bestämma om de ska tillåta dubbelsektionsmedlemskap
  1. Arbetsgruppen som skulle undersöka en fullstor motionshall presenterade sina resultat. De rekommendationer som togs fram var:
  • Lägre priser för studenter att hyra i Göteborgs Stad, GFS (Göteborgs Förenade Studentkårer) driver denna frågan just nu och förhoppningsvis kan detta leda till bättre möjligheter. 
  • Samarbete med Fysiken, i nuläget skrivs ett årligt samarbetsavtal mellan Chalmers Studentkår och Fysiken. Detta samarbetet kan i det nästkommande år kan leda till möjligheter för Chalmers Studentkår. 
  • En fullstor motionshall byggs i samarbete med högskolan, Akademiska Hus och Göteborg Stad. Här krävs att både högskolan och Göteborgs Stad hjälper till att finansiera projektet vilket kan bli en utmaning.