Om Tofsen

Tofsen är en kårkommitté på Chalmers som producerar videomaterial, reportage och skrivna artiklar vars innehåll sträcker sig från intervjuer till julkalendrar och allt däremellan. Vi produceras av teknologer och finansieras helt av annonsintäkter. 

Tofsen grundades 1944 av Gösta Lagermalm i syfte att skapa ett forum för debatt och information inom kåren. Enligt Gösta var ledningen måttligt förtjusta i idén och de menade att tidningen inte skulle bli långlivad. Tvärtemot vad man då trodde lever tidningen kvar och är numera en av Chalmers studentkårs äldsta kommittéer. Tidigare gavs Tofsen ut i tryckt format men sedan nystarten 2019 har vi gett ut vårt material på hemsidan.