Om Tofsen

Tofsen är Chalmers studentkårs medlemstidning producerad av teknologer, för teknologer och finansieras helt av annonsintäkter. Tidningen ges ut i början av varje läsperiod och finns både på campus Johanneberg och campus Lindholmen. Vi grundas 1944 av Gösta Lagermalm i syfte att skapa ett forum för debatt och information inom kåren. Enligt Gösta var ledningen måttligt förtjusta i idén och de menade att tidningen inte skulle bli långlivad. Tvärtemot vad man då trodde lever tidningen kvar och är numera en av Chalmers studentkårs äldsta kommittéer. Namnet refererar till en detalj på teknologmössan.