Aspa Tofsen

Det är dags att för oss i Tofsen 17/18 att gå av, och det betyder att det är dags för aspning!

Är man sugen på att se vad vi i Tofsen har för oss, så är man välkommen på vår aspning. Nästa tillfälle är den 19/4 och hela schemat går att se nedan. Det är absolut inga problem att dyka upp vid ett senare tillfälle, man kan joina aspningen när som.

Hoppas vi syns!

Flytt av släppdatum

Som ni kanske märkt har #3 av Tofsen ännu inte kommit ut. Detta är på grund av att vi i redaktionen lagt om utgivningsdatumen. Framöver får ni istället hålla ögonen öppna efter ett nytt nummer i läsvecka 7 varje läsperiod!

 

Intresserad av Traineeprogram? Kom på Traineedagen 2016!

 

På Traineedagen får studenter från hela Sverige chansen att lära sig mer om traineeprogram och träffa representanter från de främsta traineeprogrammen i Norden. Nätverka, gå på seminarier och workshops, skaffa dig ovärdeliga kontakter för din framtida karriär!

På http://bit.ly/1ZclEy2 kan du ansöka om en biljett och läsa mer om de utställande företagen. Traineedagen är gratis för studenter och young professionals. Anmäl dig innan den 20 juni för större chans, begränsat antal platser, anmälan är inte bindande.

Regkod: TOFSENTofsen-Chalmers-210×267

Välkommen med din ansökan!

Tofsen-Chalmers-210x267-1

Nominera till Guldtummen!

Guldtummen är ett pris för någon som gjort något bra för göteborgs studenter. Nominera dig själv eller någon du känner (eller organisation) om du tycker att den förtjänar tummen. Skicka din nominering samt motivering till guldtummen@spionen.se senast den 17 april. Priset delas ut på Valborg av Tofsen, Spionen och studentradion K103.

Tidigare pristagare:

2002: Gudrun Balke (för sitt arbete för att förbättra studenters utbildningssituation) och Johan Davidsson (fredsdemonstrant)
2003: Studenter mot krig (för kampen för fred) och Christine Lindeberg (intitiativtagare till Studentforum)
2004: Chalmers studentkårs restaurang AB (för satsningen på billig studentlunch)
2005: Pernilla Hallberg (för sitt outtröttliga engagemang för Göteborgs studenter)
2006: Gaystudenterna i Göteborg (för att de driver viktiga mångfaldsfrågor)
2007: Intize (för arbetet med att få ungdomar att våga och vilja söka sig till högre studier)
2008: Utrikespolitiska föreningen (för sitt stora engagemang i globala frågor)
2009: Caroline Öhman (för sin långa och inspirerande tid som kåraktiv) och Peter Kelly (skapare av mikrokreditinsamlingen Kakbanken)
2010: Safe – Students for Safe Sex (för sitt arbete med att sprida kunskap om sex och samlevnad)
2011: Barnkalaset (Göta studentkårs satsning som uppmärksammar studenter med barn)
2012: Eva Henricsson i Göteborg & Co:s näringslivsgrupp (för sitt mångåriga arbete med att förbättra studentstaden Göteborg)
2013: Cykelköket (För ett initiativ som gagnar många cykelintresserade studenter och bidrar till ett mer hållbart samhälle)
2014: Fossil Free Göteborgs Universitet ()
2015: Brännpunkt Europa: (För att genom sina välbesökta arrangemang ha fört aktuell debatt och diskussion närmare Göteborgs studenter, och fått fler att reflektera över samtidens politiska utmaningar.)

 

guldtummen_promo

Allt färre får chansen att läsa sommarkurser

Idag öppnar ansökan till sommarkurserna vid Sveriges högskolor och universitet. Sommarterminen är ett gyllene läge för studenter som vill tidigarelägga sin examen. Men på grund av ett allt snålare kursutbud är det få som får chansen.

Sommarterminen utgör tio veckor och motsvarar en halv vår- eller hösttermin. Den flitige studenten kan läsa maximalt 22,5 högskolepoäng, vilket motsvarar hela 15 veckors heltidsstudier. Genom att läsa på även på sommaren skulle studenter kunna korta sin studietid avsevärt. Problemet är att sommarterminen inte tillvaratagits som den resurs den faktiskt är.

Trots en hög efterfrågan har antalet sommarkurser minskat avsevärt de senaste åren. 2010 erbjöds 775 sommarkurser på Sveriges högskolor och universitet medan det idag enbart finns runt 360 sökbara kurser. Bakgrunden till detta är att sommarkurserna är lite dyrare än det ordinarie kursutbudet, och att det krävs ekonomiska stimulanser för att hålla det vid liv.
Dessutom är det alltför få sommarkurser som går att räkna in i sin examen. Inom vissa områden saknas de helt. Många av de kurser som erbjuds är istället smala i sin karaktär och speglar inte fördelningen av studenter på programutbildningarna.

Ett högt och ökande söktryck kombinerat med ett sinande utbud har det lett till hög konkurrens om de kurser som har relevans för deras utbildningar, där långt ifrån alla får en plats. Som ett exempel sökte hela 6579 studenter kursen Praktisk projektledning vid Stockholms universitet förra året. Endast 770 lyckligt lottade fick en plats.

Ett argument mot fler sommarkurser som ibland hörs är att sommarmånaderna är en bra möjlighet för studenterna att skaffa sig arbetslivserfarenhet. Det är värt att poängtera att många studenter redan har hunnit jobba ett antal år innan de påbörjar sina studier. Dessutom kräver inte ens två av tio utlysta sommarjobb högre kvalifikationer än en gymnasieexamen. Studenter som sommarjobbar skaffar sig således inte per automatik relevant arbetslivserfarenhet. Istället riskerar de att tränga de undan grupper med lägre utbildning från arbetsmarknaden.

Ett utökat utbud av sommarkurser skulle ge flera positiva effekter. Studenterna skulle kunna korta sin studietid med upp till ett år, samtidigt som deras försörjning under sommarmånaderna tryggas. Fler arbetslösa ungdomar skulle kunna få in en första fot på arbetsmarknaden, genom att konkurrensen om sommarjobben minskar. Ett mer välplanerat utbud skulle dessutom möjliggöra för studenter att bredda sin kompetens utanför den ordinarie utbildningsplanen.

Till sommaren kommer hundratusentals studenter istället att stängas ute från sina utbildningar, trots att de hellre hade studerat för en tidigare examen. Mot denna bakgrund uppmanar vi regeringen att investera i sommarterminen, så att utbudet av sommarkurser kan öka igen. Samtidigt behöver Sveriges högskolor och universitet se över sitt kursutbud så att fler kurser som erbjuds går att bygga in i fler examensområden.