Sammanfattning FuM 1

Chalmers Fullmäktige (FuM) är en plats där många beslut som direkt påverkar våra studentliv tas. För att vara ett så pass viktigt beslutande organ är det många studenter som inte alls har koll vad som händer på FuM-mötena under året. Därför har vi i Tofsen åtagit oss att, på uppdrag av FuM, rapportera den viktigaste informationen och besluten som kommer att påverka oss Chalmerister. Så håll i hatten, för här kommer det som hände i september!

  1. Kåren fastställde att kåravgiften våren 2021 ska vara samma som innan. Bra så man slipper ombudjetera halvåret!
  1. Kåren informerade om att CHARM jobbar med en digital CHARMässa 2021. Tofsen tycker att det känns lite tråkigt att det inte blir någon röd matta i hela kårhuset nästa år, men säkerheten går alltid först.
  1. Valnämnden (de som ansvarar för kampanj och val till FuM) informerade om att det är dags att hitta ny valnämnd och uppmanar teknologer att söka. Något för dig? Tänk till.
  1. Kårens framtida struktur ska utredas av en arbetsgrupp. 
  1. En arbetsgrupp har blivit tillsatt att utreda möjligheten att i framtiden streama alla FuM-möten på sociala medier. 
  1. FuM har tillsatt en arbetsgrupp för att utreda behovet och möjligheterna för en fullstor motionshall på campus. Tänk allt kul man skulle kunna göra i en fullstort idrottshall.
  1. Det ska föras in i kårens åsiktsprogram att det ska vara tydligare att se vilka kurser Chalmers erbjuder i kursdatabasen.

Håll utkik här för sammanfattning för FuM 2 som kommer snart!