Kuggar fler online?

Vi i Nya Tofsen har under 2020, detta annorlunda år, haft många diskussioner om hemtentor har gjort det svårare eller lättare att bli godkända. Innan den första hemtentan var teorin att det skulle bli mycket lättare med de extra hjälpmedel som varit tillgängliga. Men detta visade sig snabbt vara en dum dröm då svårighetsgraden på tentorna ökat i takt med antalet hjälpmedel.

Nu efter jul har vi i Nya Tofsen kommit fram till slutsatsen att det blivit svårare att uppnå drömmen att öppna ladok och se listan av “oavslutade kurser” krympa. Men stämmer verkligen detta eller är det bara studenterna som blivit lata? Vi är ju ändå ingenjörer så en vetenskaplig undersökning var det enda sättet att nå ett slut i diskussionen.

Nya Tofsen har därför sammanställt tentaresultaten för alla kurser för åren 1-3. Och svaren förvånade oss! Under LP1 år 2019 så kuggade 24.5% av alla skrivande och samma period år 2020 var den hela 25.4%! Alltså nästan ingen skillnad alls. Så kuggandet har knappt förändrats men varför känns det då så mycket svårare än tidigare år? En kvalificerad hypotes är att nu när allt kul lagts på is så känns varje kugg så mycket jobbigare, och varje 3:a inte lika ljuv.