Nominera till Guldtummen!

Nominera till Guldtummen!
Guldtummen är ett pris för någon som gjort något bra för göteborgs studenter. Nominera dig själv eller någon du känner (eller organisation) om du tycker att den förtjänar tummen. Skicka din nominering samt motivering till guldtummen@spionen.se senast den 17 april. Priset delas ut på Valborg av Tofsen, Spionen och studentradion K103.

Tidigare pristagare:

2002: Gudrun Balke (för sitt arbete för att förbättra studenters utbildningssituation) och Johan Davidsson (fredsdemonstrant) 2003: Studenter mot krig (för kampen för fred) och Christine Lindeberg (intitiativtagare till Studentforum) 2004: Chalmers studentkårs restaurang AB (för satsningen på billig studentlunch) 2005: Pernilla Hallberg (för sitt outtröttliga engagemang för Göteborgs studenter) 2006: Gaystudenterna i Göteborg (för att de driver viktiga mångfaldsfrågor) 2007: Intize (för arbetet med att få ungdomar att våga och vilja söka sig till högre studier) 2008: Utrikespolitiska föreningen (för sitt stora engagemang i globala frågor) 2009: Caroline Öhman (för sin långa och inspirerande tid som kåraktiv) och Peter Kelly (skapare av mikrokreditinsamlingen Kakbanken) 2010: Safe – Students for Safe Sex (för sitt arbete med att sprida kunskap om sex och samlevnad) 2011: Barnkalaset (Göta studentkårs satsning som uppmärksammar studenter med barn) 2012: Eva Henricsson i Göteborg & Co:s näringslivsgrupp (för sitt mångåriga arbete med att förbättra studentstaden Göteborg) 2013: Cykelköket (För ett initiativ som gagnar många cykelintresserade studenter och bidrar till ett mer hållbart samhälle) 2014: Fossil Free Göteborgs Universitet () 2015: Brännpunkt Europa: (För att genom sina välbesökta arrangemang ha fört aktuell debatt och diskussion närmare Göteborgs studenter, och fått fler att reflektera över samtidens politiska utmaningar.)

  guldtummen_promo

Aspningen närmar sig

För alla er som väntar på att äntligen få sätta igång, måndag 28/9 har vi vårt första asptillfälle. Vi bjuder in er till kontoret för lite information och presentation av vilka vi är och hur aspningen kommer gå till. Ser jättemycket fram emot att ni kommer och hälsar på då! VAD: Tofsens aspning börjar! NÄR: Måndag 28/9 kl. 17.15 VAR: Tofsens kontor, kårhuset plan 3 Event: https://www.facebook.com/events/168355273502387/ Mejla om något är oklart, annars ses vi då! Mvh Redaktionen 15/16

Nummersläpp #3 2015 2/9

Nummersläpp #3 2015 2/9

Läsårets första tidning släpps nu på onsdag! Är du ny på Chalmers och vill veta vad det finns för coola kårkommittéer? Är du ny på Chalmers och vill veta hur man bäst preppar inför tentan? Är du ny på Chalmers och vill veta vilken pub som har störst utbud av øhl? Då kommer du att älska detta nummer av Tofsen – Chalmers Kårtidning!

För er som redan är bekant med Tofsen vet att det finns massvis med underhållning i tidningen – en tidning som är skapad av chalmerister och för chalmerister.

I detta nummer kommer ni även att få läsa om oss fyra som sitter i redaktionen. Vi må vara få men vi är taggade! Tofsen #3 2015 släpps onsdagen den 2:a september under lunchen. Vi befinner oss vid Vörtpannan (Kårhuset, Johanneberg) och delar ut tidningen. Vi bjuder på fika!   tofsen3ed

Nummersläpp #2 2015 25/3

Nummersläpp #2 2015 25/3
Undrar du om Gasquen verkligen är ett festställe – eller om det göms en mörk hemlighet på dansgolvet när discolamporna släcks? Reagerade du också på fördomstexten i förra numret och vill läsa vad andra tyckte om den? Och tycker du chalmeristhyss (a.k.a nolluppdrag) är det roligaste du vet? I nästa nummer av Tofsen får ni läsa om dessa spännande artiklar samt mycket, mycket mer! Tofsensläpp #2, onsdagen den 25:e mars under lunch, står vi vid Vörtpannan (Kårhuset, Johanneberg) och delar ut Kårens egna tidning: av teknologer för teknologer! Vi ses!

Granskning

Granskning
censur_web   Den tionde december 2014 beslutade Chalmers studentkårs fullmäktige att Tofsen inte längre ska vara granskande. De bestämde i stället att Tofsen ska vara “aktivt bevakande” och beskriver det som att lyfta olika perspektiv utan att lägga någon värdering i dem. Fullmäktigemöte 1 2014/2015 En motion lades med titeln “Motion 3: Översyn av Tofsens organisation, uppdrag och ansvar”. Där föreslogs att en arbetsgrupp på fyra kårmedlemmar skulle tillsättas för att ge minst två förslag på hur Tofsens uppdrag, ekonomi, instruktioner och ansvar skulle se ut. Motionen gick igenom och en arbetsgrupp tillsattes, där en av medlemmarna blev kårens vice ordförande. I motionen tillades det att “arbetsgruppen älåggs inhämta åsikter, tankar, idéer och förslag från medlemmarna i kommittén Tofsen”, efter att Tofsen uttryckt sin oro inför FuM att inte bli lyssnade på. Fullmäktigemöte 3 2014/2015 Tofsens uppdrag diskuteras på mötet eftersom arbetsgruppen lagt en interpellation. I diskussionunderlaget står det att “[arbetsgruppen] konstaterat att [ordet] granskande betyder mycket olika saker för olika personer” och att ordet kan associeras med TV-programmet Uppdrag granskning, vilket “initierar [sic] att uppgiften är att hitta något som är fel eller problematiskt” och att det “lätt blir smutskastande istället för nyanserat.” Därför väljer arbetsgruppen att ta upp ett alternativ: “aktivt bevaka”. “Aktivt bevaka” tolkar arbetsgruppen som “att undersöka frågor med en neutral inställning och sedan sakligt presentera en nyanserad bild av en fråga för att förstå båda sidorna utan att lägga en personlig bedömning i artikeln“. Tofsen påpekade problemet med denna ändring, då det står i första kapitlet av Chalmers studentkårs stadga att “Kårens organisation vilar på en demokratisk grund” samtidigt som FN börjar sin presentation av konceptet demokrati med “It is based on the freely expressed will of people”. Fullmäktigemöte 4 2014/2015 Arbetsgruppen lade en motion med titeln “Motion 4: Tofsens uppdrag och ansvar”. Där ges fullmäktige två förslag. Förslag ett är att Tofsen ska bli nämnd istället för kommitté och fortsätta att vara granskande. Förslag två är att Tofsen fortsätter att vara kommitté, men att chefredaktören också väljs av kårstyrelsen istället för fullmäktige som innan. Och då “bör granskningen tonas ner genom att istället välja formuleringen aktivt bevaka”. Här ändras definitionen av “aktivt bevaka” från förra gången till att “vara insatt i vad som händer i organisationen och skriva om de intressanta saker som sker” Det skulle innebära att “lyfta olika perspektiv på en fråga utan att lägga någon värdering i dem utan endast presentera dem för läsarna”. Att granska tolkar arbetsgruppen som att “leta efter brister som behöver påpekas”. Arbetsgruppen skickar med en bilaga med förändringarna i stadga och reglemente om fullmäktige skulle välja alternativ två, utan granskning. Om fullmäktige skulle välja alternativ ett säger arbetsgruppen att de ska återkomma med förändringarna som då skulle behöva göras. Oombett föreslår också arbetsgruppen i sitt beslutsunderlag att fullmäktige ska välja alternativ två. Utfall Fullmäktige har alltså två alternativ, men endast ett finns utförligt presenterat för dem. Dessa alternativ är därmed knappast likvärdiga, vilket Tofsen påpekar för fullmäktige under mötet. Ett alternativ som man inte vet något om är det svårt att välja eftersom man inte vet vad man väljer. De väljer alltså alternativet utan granskning, efter att streck i debatten föreslagits tidigt – ungefär en kvart  in i diskussionen, vilket är ovanligt snabbt för fullmäktige enligt min erfarenhet. Vid konfrontation med en medlem ur arbetsgruppen medger denne att motionen är skriven som den är för att arbetsgruppen ville att fullmäktige skulle välja detta alternativ. I sitt förslag har de alltså helt struntat i att presentera det ena förslaget ordentligt för att de själva föredrog att se Tofsen som kommitté och “aktivt bevakande”. Därefter röstade fullmäktige igenom förslaget, efter en rekordkort överläggning, trots Tofsens invändningar. Tycker du att det gått rätt till och att rätt beslut fattats? Om inte så finns det fortfarande en chans att göra skillnad och vända beslutet. Kontakta en FuM-ledamot eller talman (talmannapresidiet[at]chs.chalmers.se) innan beslutet blir verklighet.  

Fysiken öppnar nytt

Fysiken öppnar nytt
gym Det av Göteborgs studentkårer ägda gymmet Fysiken öppnar två nya anläggningar under 2014. Fysiken CrossFit öppnar i Gamlestaden i april, och i augusti öppnar ett gym vid Lindholmspiren. Fysiken ägs av Göteborgs fem studentkårer, och har cirka 10 000 medlemmar. De riktar sig främst till studenter, men också andra är välkomna att träna på de i dagsläget tre anläggningarna. Förutom Fysiken på Gibraltargatan finns Fysiken Klätterlabbet och en anläggning på Kaserntorget. I april öppnar de en CrossFit-anläggning i Gamlestaden, och lagom till nästa läsår öppnar ett gym vid Lindholmspiren. “Vi har länge letat efter lokaler för att utöka vår verksamhet i en miljö där studerande och yrkesaktiva verkar och bor. Det känns väldigt roligt att vi under de närmaste månaderna kan erbjuda högkvalitativa träningsanläggningar i Gamlestaden och på Lindholmen” säger Maria Ljungqvist, VD Fysiken.