Nominera till Guldtummen!

Guldtummen är ett pris för någon som gjort något bra för göteborgs studenter. Nominera dig själv eller någon du känner (eller organisation) om du tycker att den förtjänar tummen. Skicka din nominering samt motivering till guldtummen@spionen.se senast den 17 april. Priset delas ut på Valborg av Tofsen, Spionen och studentradion K103.

Tidigare pristagare:

2002: Gudrun Balke (för sitt arbete för att förbättra studenters utbildningssituation) och Johan Davidsson (fredsdemonstrant) 2003: Studenter mot krig (för kampen för fred) och Christine Lindeberg (intitiativtagare till Studentforum) 2004: Chalmers studentkårs restaurang AB (för satsningen på billig studentlunch) 2005: Pernilla Hallberg (för sitt outtröttliga engagemang för Göteborgs studenter) 2006: Gaystudenterna i Göteborg (för att de driver viktiga mångfaldsfrågor) 2007: Intize (för arbetet med att få ungdomar att våga och vilja söka sig till högre studier) 2008: Utrikespolitiska föreningen (för sitt stora engagemang i globala frågor) 2009: Caroline Öhman (för sin långa och inspirerande tid som kåraktiv) och Peter Kelly (skapare av mikrokreditinsamlingen Kakbanken) 2010: Safe – Students for Safe Sex (för sitt arbete med att sprida kunskap om sex och samlevnad) 2011: Barnkalaset (Göta studentkårs satsning som uppmärksammar studenter med barn) 2012: Eva Henricsson i Göteborg & Co:s näringslivsgrupp (för sitt mångåriga arbete med att förbättra studentstaden Göteborg) 2013: Cykelköket (För ett initiativ som gagnar många cykelintresserade studenter och bidrar till ett mer hållbart samhälle) 2014: Fossil Free Göteborgs Universitet () 2015: Brännpunkt Europa: (För att genom sina välbesökta arrangemang ha fört aktuell debatt och diskussion närmare Göteborgs studenter, och fått fler att reflektera över samtidens politiska utmaningar.)

  guldtummen_promo

Leave a Reply

Your email address will not be published.