Göteborgs studenters eget pris har 20-års jubileum!

I två tuffa år av pandemi och inställda arrangemang har studenter längtat efter att deras traditioner ska komma tillbaka. Nu har tiden kommit då Göteborgs studenters egna stora pris äntligen kommer tillbaka!

Guldtummen är Göteborgs studenters stora pris och delas årligen ut till en person, organisation eller företag som gjort något bra för stadens studenter. Vid Valborgsfirandet i Trädgårdsföreningen kommer priset delas ut precis som vanligt av oss i Tofsen, Spionen och Studentradion K103. Valborgsfirandet kommer ta plats i god tid innan Cortégen drar igång, så efter firandet kan man hitta en bra plats för att kolla på den också!

Vet du någon som du tycker har gjort sig förtjänt av Guldtummen? Skicka din nominering och motivering till guldtummen@spionen.se senast den 3 april.

Tidigare pristagare

 • 2002: Gudrun Balke “För sitt arbete för att förbättra studenters utbildningssituation” och Johan Davidsson “Fredsdemonstrant.” 
 • 2003: Studenter mot krig“För kampen för fred” och Christine Lindeberg “Intitiativtagare till Studentforum”. 
 • 2004: Chalmers studentkårs restaurang AB – “För satsningen på billig studentlunch.”
 • 2005: Pernilla Hallberg – “För sitt outtröttliga engagemang för Göteborgs studenter.”
 • 2006: Gaystudenterna i Göteborg – “För att de driver viktiga mångfaldsfrågor.”
 • 2007: Intize –“För arbetet med att få ungdomar att våga och vilja söka sig till högre studier.”
 • 2008: Utrikespolitiska föreningen – “För sitt stora engagemang i globala frågor.”
 • 2009: Caroline Öhman“För sin långa och inspirerande tid som kåraktiv” och Peter Kelly skapare av mikrokreditinsamlingen “Kakbanken.”
 • 2010: Safe – Students for Safe Sex“För sitt arbete med att sprida kunskap om sex och samlevnad.”
 • 2011: Barnkalaset – “Göta studentkårs satsning som uppmärksammar studenter med barn.”
 • 2012: Eva Henricsson i Göteborg & Co:s näringslivsgrupp – “För sitt mångåriga arbete med att förbättra studentstaden Göteborg.”
 • 2013: Cykelköket – “För ett initiativ som gagnar många cykelintresserade studenter och bidrar till ett mer hållbart samhälle.”
 • 2014: Fossil Free Göteborgs Universitet.
 • 2015: Brännpunkt Europa – “För att genom sina välbesökta arrangemang ha fört aktuell debatt och diskussion närmare Göteborgs studenter, och fått fler att reflektera över samtidens politiska utmaningar.”
 • 2016: PostITApp – “För sitt arbete med workshops som engagerar IT-studenter att dela med sig av din kunskap inom programmering till kommande generationer.” 
 • 2017: Moa Persson – “För arbetet med att driva hållbarhetsarbetet framåt vid universitetet.”
 • 2018: Jennifer Peterson och Matilda Lanner – “För att genom sitt outtröttliga engagemang som klassrepresentanter aktivt bidragit till att utveckla och förbättra sjuksköterskeprogrammet.”
 • 2019: Emma Lidskog – “Genom sitt engagemang i logoped- och audionomstudenternas utbildningsråd har hon på ett ödmjukt och bestämt sätt med framgång drivit frågor kring arbetsmiljö och hur studenter i behov av särskilt stöd bemöts”.