Tofsen #3 2015

Läsårets första nummer av Tofsen är ute! Tofsen är en medlemstidning producerad av teknologer för teknologer. I detta nummer tas det upp bland annat om hur man bäst preppar inför tentan, vilken pub som har störst utbud av öl, vilka coola kårkommittéer det finns samt vilka vi i Redaktionen 15/16 är! Hämta ditt nummer i Kårhuset (Johanneberg) eller runtom på campus. Det är helt gratis! Numret kan läsas här. . tofsen #3 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published.