Hitta på campus – Del 1

Hitta på campus  – Del 1

Att hitta på Chalmers och i alla olika hus kan vara lite krångligt, speciellt om man nån enstaka gång har schemalagt i ett nytt hus. Vi i Tofsen har sammanställt en följetong i tre delar där vi ger lite tips på hur man ska tänka för att hitta till rätt sal, i rätt hus. Lokaler på Chalmers benämns oftast med husnamnsförkortning, typ av sal, våning och rumsnummer och i denna ordning. Här kommer några exempel. Men är du osäker på vart salen ligger är appen “ChalmersMap” en riktig lifesaver.

SB-husen:

SB är förkortningen på Samhällsbyggnad och är ett huskomplex som består av tre delar, i ordningen SB-I, SB-II och SB-III från norr (närmast Teknologgården) till söder. I SB-I håller arkitekterna och föreläsarnas kontor till. SB-II är där föreläsningssalar finns och samhällsbyggare oftast befinner sig och det tredje huset, SB-III är forskarhuset där såklart forskare finns men även diverse labbsalar. 

En förvirring som kan uppstå är att det finns två salar med väldigt lika namn, SB-M500 och SB-Multisal. I båda salarna föregår olika typer av aktivitet, som namnet multisal antyder men främst stöter man på dem i tentasammanhang. SB-Multisal är en av Chalmers största tentasalar och du kommer definitivt skriva minst en tenta där. Denna sal hittar du lättast genom att gå in genom entrén vid A-dammen, ta till höger och följa vägen genom en glaskorridor till nästa entré där det finns skyltat åt vänster. Den andra salen SB-M500 som är mindre och lätt att missta som SB-Multisal ligger på våning 5 vid hissarna till höger om entrén vid A-dammen.

I SB-husen skrivs salsförkortningarna som följande exempel och även i den mest logiska ordningen på campus, kanske för att det är det mest nyligen renoverade huset som i samband passat på att uppdatera salsnamnen.
Exempel: SB-G311 – Samhällsbyggnad, grupprum, våning 3, rum 11.

Vanliga bokstavsförkortningar i SB-husen (men även på många andra ställen på campus) är:

  • H – hörsal
  • L – lärosal/ klassrum
  • G – grupprum
  • D – datasal

EDIT-huset:

Just namnet EDIT är förkortningen på de program som huvudsakligen uppehåller sig i huset, dvs. Elektroteknik, Datateknik samt Informationsteknik. EDIT-huset består till en stor del av avdelningar för forskning, men det som förmodligen utnyttjas mest av den allmänna chalmeristen är de datasalar, lärosalar samt den uppsjö av grupprum som EDIT-huset erbjuder.

Ovanifrån kan huset liknas mest vid en digital åtta med en tillhörande byggnad, där mittendelen av “åttan” består av Linsen som sitter ihop med övriga EDIT-huset. Idéläran följer även den samma benämningsmodell som resten av EDIT-huset.

 

EDIT-huset har några gemensamma regler på benämningar av grupprum, datasalar m.m. för att man ska lättare kunna hitta dem. Dock kan detta vara förvirrande om man inte kan systemet. Benämningen följer generellt mallen “E*-xxxx”, där “E” talar om att man är i EDIT-huset, “*” visar på om rummet är en Datasal(D), Grupprum(G) osv., och där “xxxx” är ett 4-siffror långt system. Den första siffran indikerar vilken våning i huset det gäller, som sträcker sig från 2-7. Den andra siffran indikerar vilken länga/del av huset rummet befinner sig i, 1-5 (se bild ovan). De sista två siffrorna talar om vilket rum i ordningen det är. 

I Linsen är benämningen snarlik. De datasalar och lärosalar som finns följer mallen “E*xx” där “E” och “*” betyder samma sak som i EDIT-huset, och där “xx” är ett 2-siffror långt system. Den första siffran anger våningen 4-6, och den andra siffran står för vilket rum i ordningen det är, 1-3.

Maskinhuset:

Maskinhuset eller som många känner det Bultens hem. I övrigt är Maskinhuset även hem till Maskin- och TD-programmen.  Maskinhuset delar vi i Tofsen in i norr och söder om Bulten eller gamla och nya maskinhuset (vi är lite osäkra på om dessa namnen används av någon men nu används det av oss) De vanligaste anledningarna att besöka maskinhuset är antagligen för en kaffe i Bulten eller för att skriva tenta i någon av ML-salarna. Något av det mest förvirrande i Maskinhuset är att ML 1,2,3 inte ligger på samma ställe eller ens samma ingång som ML 11-16. Sal 1-3 ligger en våning upp, till vänster om Bulten medan 11-15 befinner sig till höger. Dock finns inte sal ML12 enligt vår efterforskning. 
Söker du en datorsal hittar du lättast de i källaren, mittemot verkstaden och labbsalarna.

CFK aktuella igen?

I år arrangerades för första gången Kappflygningen som en del utav Mottagningen. Men flygning är inget nytt för chalmerister, vi blickar tillbaka hela vägen till 1933, året då CFK grundades. CFK står för Chalmers Flygklubb och var en förening verksam inom Chalmers Studentkår. Likt många flygplan under Mottagningen var det svårt för CFK att lyfta från marken och det krävdes muskelkraft.

Under årets kappflygning vittnade vi hur studenter hjälptes åt att lyfta upp flygplanet över sina huvud, inte helt olikt hur det såg ut i CFKs begynnelse. Det står nämligen i CFKs 30-års bilaga till Tofsens #1, 1964, att “Till att börja med saknade de till och med medel att anordna bilbogsering för att starta, men flyga skulle de i alla fall. En man satte sig upp i planet och fem andra lyfte det samt sprungo med bördan under försök att få planet att lyfta. Detta lär till och med ha lyckats en och annan gång, men vanligen slutade äventyret så att både planet och mannarna trillade omkull i en enda hög”.

Denna beskrivning är inte alltför skild från det vi vittnade ovanför Olgas trappor under årets mottagning. Det är inte bara starten som är sig lik. I början av 40-talet hette CFKs egenbyggda segelflygplan “Pippin 2”.  Ett flygplan som under finalen av en tävling i segelflygning kom in lite för lågt i en sväng så att högra vingen träffade en telefonledning. Detta gjorde att planet hastigt svängde åt höger och landade i ett utedass. Piloten klarade sig som tur är fri från skador men vi i Tofsen är ändå glada att det 2020 är obemannade flygplan som håller på att ta över Chalmers. 

Men CFK flög inte endast segelflygplan, utan från våren 1963 var det motorflyg som gällde. I flygplanet SE-AGB kunde chalmerister lära sig flyga och värva ett A-certifikat efter 30 timmars flygning för totalt 2480:-, vilket skulle motsvarar 27000:- omräknat med inflation.

Så är det inte nu år 2020 tid att med detta nyvunna flygintresse att återigen starta upp CFK?

Kappflygningen

Tosfen var såklart och rapporterade från Mottagningskampen, deltävling Kappflygningen. För er som missade detta arrangemang har vi sammanställt hur det gick för alla sektioner och deras flygplan. Opartiska som vi är har vi inte bedömt några plan eller pratat med domarna om poängställningen, så i skrivande stund vet vi inte det officiella resultatet.

Det vi vet är att alla sektioner dök upp med sina plan förutom Doktorandsektion vilkas plan vi hade sett fram emot att se väldigt mycket. Här följer en analys på planens flygfärd och utformning, sektion för sektion.

Först ut satte AE standarden för hur både ett flygplan ska se ut med designen av ett traditionellt flygplan, stabilitet av frigolit och hur det ska skjutas ut över Olgas Trappor. Tyvärr misslyckades slangbellan och sektionerna efter inspirerades till att kasta istället.

(Tyvärr va AE så snabba att vi inte hann fånga dem på bild 🙁 )

Tillskillnad från AE valde TD att kasta sitt plan som smyckades av ev gallionsfigur i form av Lilla Mys huvud. När planet nådde marken halshöggs hon tyvärr och huvudet rullade hela vägen ner till Teknologgården och skulle varit topp tre om även färd på marken hade räknats in i hur långt planet kom.
Planet från H var tävlingens enda biplan men det hjälpte tyvärr inte flygegenskaperna och var det första av många plan som fick för mycket luft på magen och gjorde en bakåtvolt. Det faktum att de träffade en gren hjälpte inte i färden. Planet kraschade på första avsatsen, vid I-märket.

Trots en mycket avancerad flygplansdesign inspirerat av det dubbel-V formade planet B2-Spirit så räckte inte lyftkraften utan planet från V flög ganska snabbt käpprätt utför (läs krasch rakt ner) men planet var intakt vilket tyder på goda kunskaper inom både hållfasthet och FEM-analys.KfKb tyckte modernt var lite för gammalt för dem så de kollade långt in i framtiden efter en potentiell design och landade vid Millennium Falcon. Planet var så välkonstruerat att den modernaste slangbellan 2020 inte klarade av att få den över rampen. Man kan säga att de är lite före sin tid. Med hjälp av Kraften lyckades de lätta vid ett andra försök men det blev tydligt att Kraften bara har en begränsad räckvidd och det bar inte planet hela vägen till kårhuset utan de slutade upp under fötterna på Bond.

Trots all teori och beräkningar på hur ett plan bäst flyger lyckades inte Maskins plan lika bra i verkligheten. Tyvärr verkar simuleringen inte ha förutsett att planet vek av åt höger och nästan kraschade in i MK. Poängavdrag på det? Trots detta var planet ett av de som kom längst.

Kemis plan fick nästan mer lyftkraft än V, kanske var det Kvast-Hilda som hjälpte dem på traven mot Blåkulla (läs kårhuset). Tyvärr gick det som för många andra och de fick  ryggplask och splittrades i tusen bitar men kom ganska långt ändå. De kanske kan ha användning av Hildas kvast för att sopa upp spillrorna?

(Tyvärr va K så snabba att vi inte hann fånga dem på bild 🙁 )

Självklart var det en smurf som styrde ITs plan. Och vi alla vet hur det går när man lämnar saker i smurfarnas regi. Planet gled ur Nollans händer och smurfen styrde planet hem igen. Det vill säga tillbaka på Nollan. Vi hoppas att ingen Nollan blev skadad av detta. Tofsen funderar på om det kanske inte hade varit bättre med en autopilot.

Z valde att satsa på en deltavinge. Men som vi alla vet (okej, kanske inte alla) har deltavingen vissa stabilitetsproblem något som Z lyckats lösa på ett bra sätt. Detta gjorde att trots en sväng ner till höger på andra avsatsen nådde den bra avstånd. Planets design såg ut att vara inspirerad av JAS men vi får hoppas att SAABs version flyger mer stabilt.

Inspirerad av Elon Musk hade I byggt en rymdraket likt Falcon 9 där det tydligt framgick att tid och pengar var investerade i denna. Tofsen kunde se detta genom alla 500-lappar som var fastsatta på raketen. Första utkastet var med slangbellan och planet fick en nospladask precis efter rampen trots fyr i baken. De fick sedan ett till försök där de kastade planeten bra bit. Om inte nedslag hade varit avgörande så hade planet som med sina hjul nådde hela vägen ner till Teknologgården kommit bland de längsta kasten. Nu hamnade de nånstans i mitten istället.

F visade sin kärlek till sitt sektionshelgon genom att bygga ett plan som direkt sökte sig hem till sitt märke. För att balansera planet hade F-nollan räknat ut att exakt 1 liter mjölk skulle leda till en optimal balans av planet. Tyvärr gjorde detta att när nosen nuddade märket så fick sig Dragos en god snaps med mjölk, något han kanske inte misstycker.

Tofsen var vid första anblick oroliga att Data tagit en Nollan som flygplan. Vid närmare granskning visade det sig dock att det endast var Hacke med en nollbricka runt halsen. Det syntes direkt att Hacke hade erfarenhet av det här med flygning och kom till andra avsatsen. Vi i Tofsen tycker dock detta bör anses som fusk då en fågel inte är ett flygplan.

Sjö hade tagit med sig markpersonal som skulle signalera till flygplanet. Vi i Tofsen misstänker dock att det finns ett fel i signalsystemet då planet lämnade kursen och efter en gir åt höger gjorde en nödlandning på ryggen i det mjuka gräset utanför landningsbanan.

E tyckte att eldrivet är lite gammalmodigt och valde istället att driva planet med E-Nollan ett så kallat E-drivet flygplan. Kalle gjorde sitt bästa för att hålla planet i luften men det slutade med ett stabilt magplask vid första avsatsen och en förlorad vinge.

Sist och kanske med det minsta planet var det As tur. Planet flög som ett spjut i luften men hade nog något emot fysikens lagar då det störtade med nosen rakt i Fysiks märke. Det kan dock ha varit på grund av märkets placering. Detta är något som Tofsen kan kolla närmare på.

Chalmers A-Ö

Chalmers A-Ö

Hej Nollan och alla andra som hittat hit. Här kommer en matnyttig lista på ord och begrepp som kan vara bra att veta för en ny chalmerist. Eller en som gått här länge men inte är inne i jargongen kan också finna nytta i denna ordlista.

Ofta hörda ord:

Arr/Arra – Arrangemang/arrangera

Aspning – Vill man söka till en kommitté eller förening kan man under aspningen vara med på diverse aktiviteter för att få bättre insyn i vad föreningen/kommittén gör. 

Emil och Emilia – Benämning på studenter på Chalmers

FuM – Fullmäktige, kårens riksdag

Gasqua – Festa på Gasquen, se Platser för info. På andra högskolor kan det betyda sittning också. Alternativ stavning kan förekomma.

Gückel – En underhållningsakt som kan bestå av sång, dans, sketcher eller något annat roligt. Framförs ofta på sittningar för att bidra till ökad stämning.

KL – Kårledningen

LP – Läsperiod

LV – Läsvecka

MV – Mottagningsvecka

Nollan – den som inte tagit några högskolepoäng. Eller det studenterna kallas under mottagningen.

Patet – Tidigare förenings- eller kommittéaktiv

Puffa – Hjälpa till de arrangerande vid ett arr

Platser

Biblioteksbacken – Backen vid biblioteket. Brukar vara full av människor när det är fint väder på lunchen.

Express – Lunchrestaurang i kårhuset som säljer matlådor till en prisvärd peng.

Gasquen – Chalmers egna festlokal och nattklubb. Ligger i kårhuset.

Geniknölen – Gräskulle vid Kårrestaurangen. Brukar vara full av människor när det är fint väder på lunchen.

Gibraltarvallen – Den stora parkeringen bakom Hörsalsvägen. Här brukar Cortègen byggas.

JA Pripps – Restaurang i kårhuset som serverar riktigt fina hamburgare. 

Järnvägsvagnen – Sittningslokal mittemot Geniknölen. Kallas också i folkmun för Tågvagnen.

Kopparbunken – Före detta forskningslaboratorium, nu är det en klätterhall i södra änden av Hörsalsvägen.

Kuggen – Stort rött runt bibliotek på Lindholmen.

Kårres alt. Kåris – Förkortning på Kårrestaurangen som ligger i kårhuset. Här går att köpa bra lunch varje dag.

L’s Kitchen – Som kårrestaurangen fast på Lindholmen.

NC – Även kallat idé-läran är ett hus med massor av grupprum i anslutning till Deltaparken

Olgas – Förkortning på Olgas trappor. Är trappan mittemot kårhuset

Propellern – Platsen vid en stor propeller över Olgas trappor vid korsningen Chalmers Tvärgata och Rännvägen.

RunAn – Stor biosalong i Kårhuset.

Sandlådan –  En liten grusplan belägen i hörnet mellan hörsalsvägen och Quarl Ankas Väg

STORE – Chalmers egna butik som ligger mitt i kårhuset. Här finns allt en chalmerist skulle kunna tänkas behöva.

Teknologgården – Platsen mellan kårhuset och Olgas trappor.

Vinterträdgården – Mysig pluggplats i Kårhuset mellan J.A. Pripps och Kårrestaurangen.

Äpplet – Ett stort silvrigt äpple vid entrén till Fysikhuset.

Så fungerar Gasquen under Mottagningen

Gasquen har nu varit stängd i över ett halvår och ska äntligen öppna sina dörrar igen!
Men hur kommer Gasquen fungera under Mottagningen, vi vet att både gammal som ny chalmerist är nyfiken på hur den kommer fungera. Vi här på Tofsen är också väldigt intresserade av hur det kommer gå till under Mottagningen och frågade därför GasqueK och några av arrangörerna hur deras planer ser ut. 

Vilka regler kommer Gasquen behöva rätta sig efter?

Gasquen som alla andra uteställen i Sverige kommer behöva följa Folkhälsomyndighetens restriktioner. Detta innebär att maxantalet på Gasquen kommer alltid att var 50 personer exklusive arrangörer. Detta kommer gälla både under sittningar och eftersläppet. Under eftersläppet kommer det varken vara tillåtet att öppna dansgolv eller att servera vid bardisken, Istället kommer Gasquen att fungera som en vanlig pub med bordsservering.

Hur kommer arrangörerna arbeta kring detta? 

För att lösa problemet med att bara kunna ta in 50 personer på en sittning har de sexmästarierna som vi har pratat med berättat att de kommer anordna två sittningar under kvällen för två separat sällskap. När det kommer till eftersläppet finns det inte så mycket att påverka, därför är det inte heller säkert att alla kommer att arrangera ett eftersläpp.

Kommer Gasquen vara öppen för alla under sittningar och eftersläpp?

Detta kommer vara upp till varje enskild arrangör att bestämma, med direktiv från kårledningen och respektive sektion. För mer info om detta rekommenderar vi att ni besöker Gasquens hemsida gasquen.se eller frågar det arrangerande sexmästeriet.

Trots alla restriktioner är vi i Tofsen väldigt glada att se Gasquen öppna igen, och hoppas att alla som får chansen att gå dit har kul och håller sig säkra.

Välkommen till Chalmers

För det första vill vi i Nya Tofsen gratulera er nyantagna till Chalmers. Varmt välkomna till en högskola där ditt välmående är i fokus, och varmt välkomna till en tid som kommer vara bestående av många lärorika och roliga stunder. Vi hoppas att ni kommer trivas oerhört bra här och känna att er tid på Chalmers är helt perfekt.

För det andra vill vi gärna berätta om oss och vad vi kan bidra med till er. Tofsen är Chalmers alldeles egna kårtidning och grundades år 1944, vilket gör den till en av Chalmers äldsta kommittéer. Kommitténs fokus har hela tiden varit att skapa ett forum för debatt och information inom Chalmers studentkår. Detta har skett genom att Tofsen givit ut tidningar på campus och har på så sätt blivit en central del för spridning av information om kåren, högskolan och diverse andra saker som sker i Chalmers närhet. Men eftersom att kommittén har några år på nacken behövde en uppdatering göras. Tofsen blev nyligen Nya Tofsen och för att hänga med i samtiden så har vi “gone digital”.

Idag sker Nya Tofsens verksamhet endast digitalt, där huvudfokus ligger på vår hemsida tofsen.se. Här publiceras alla artiklar och reportage som vi gör i sin helhet och ni kan till exempel få en inblick i olika kommittéer och verksamheter, uppdateringar kring högskolan eller få reda på vart det finns bra matställen i närheten av campus.

Ett stort fokus ligger också på våra sociala medier, främst Instagram och Facebook. Där kan ni bland annat lätt få uppdateringar om våra nya artiklar samt information om vad som sker på campus varje vecka. Med andra ord är detta något man inte vill gå miste om, så se till att gå in och följ oss där!

Vi hoppas att er tid på Chalmers kommer bli gyllene, och vi vill gärna bidra till det. Håll utkik efter oss på campus, men även på intranätet! 

Ha de’ gott!
Nya Tofsen

Tofsen besöker Minecraft!

Tofsen besöker Minecraft

I och med den rådande Coronapandemin så har mycket av campuslivet stannat av. För att ändå ge Chalmeristerna en plats att samlas och umgås så startade kåren, genom G.U.D, en Minecraftserver där alla kårmedlemmar (om man äger Minecraft) kan logga in och spela med varandra i en gemensam värld!

För att kolla hur det går för Chalmeristerna som tagit tillvara på detta och för att visa er som inte har Minecraft hur det ser ut på Chalmers Minecraftserver så har vi i Tofsen gjort ett besök!

Deltamärket är tydligt synligt från startområdet tillsammans med Hacke Hackspett. En klassisk kombo!

Direkt Tofsens korrespondent loggar in på servern så möts vi av två loggor. Den första tillhör G.U.D och var något vi väntade oss då det trots allt är deras server. Den andra loggan tillhör Delta, vilket vid närmare eftertanke inte är så konstigt. Ett datamärke i ett dataspel! Vårat utforskande för oss därefter vidare mot den närmaste bebyggelsen, förbi Willys, där rader av bybor står uppradade, redo att sälja diverse föremål till byggnadens ägare.

Vad är Minecraft?
Minecraft är världens bäst säljande spel någonsin. Spelaren släpps lös i en oändligt stor värld gjord av 1 gånger 1 meter stora block, fylld med djur, monster och skatter. Spelet kan beskrivas som en blandning LEGO och ett äventyr och låter spelaren utforska fritt, slåss med monster och bygga häftiga byggnader.

Willy i Minecraft, här finns allt och lite till. Tråkigt nog har vi inga pengar att handla för!

En bit bort ligger ett imponerande byggnadsverk. En pyramid som tronar över närliggande byggnader. Inne i pyramiden finner vi ett avgrundshål, rakt ner till berggrunden!

Hur spelar jag Minecraft?
Om du inte har Minecraft så går det att skaffa på minecraft.net

Sedan har G.U.D en utmärkt guide för hur man kommer in på servern på https://mc.chs.se/

Bara medlemmar på Chalmers Studentkår kommer åt servern då man måste logga in med sitt CID.

Vid det här laget har vi sprungit runt i Minecraftvärlden i en halvtimme och börjar bli hungriga (i spelet då). Om man i Minecraft är hungrig för länge så dör man (också bara i spelet)! Upptagna som vi varit med vårat utforskande så har vi inte hunnit skaffa någon mat och riskerar nu att svälta ihjäl! Tack och lov hittar vi ett obevakat morotsfält och plockar på oss. Självklart så återplanterar vi även morötterna efter oss, som goda Minecraftspelare bör.

Nu med en full mage så begav vi oss vidare för att hitta nya häftiga platser att besöka. På mc.chs.se/dynmap går det att se en karta över hela Minecraftvärlden och vi tog oss sikte på en lustigt formad ö till sydöst på kartan.

Den nuvarande kartan över Chalmers Minecraftvärld

Tyvärr låg ön väldigt långt borta från våran nuvarande position, så ett snabbare transportmedel hade varit att föredra. Tack och lov så finns det ju kollektivtrafik, tydligen även i Minecraft och vi rör oss mot Västlänken.

I Minecraft fungerar Västlänken utmärkt

Västlänken visar sig vara en portal till en annan värld, den spökfyllda och hellvetesliknande dimensionen “The Nether”! Lösningen är brilliant, då varje meter du rör dig i The Nether motsvarar åtta meter väl ute i den riktiga världen. Med ett system av portaler så knyts de avlägsna byggnadsplatserna ute i den riktiga världen samman av ett nätverk av tunnlar i The Nether där avstånden är kortare. Efter ett par försök där vi rör oss åt fel håll och hamnar på skilda platser så kommer vi äntligen fram till våran destination.

Vi stiger ut ur portalen i en trädgård med blommor och låga häckar. Bakom en upphöjd gångväg syns ett torn från vars topp vatten flödar. Byggnaderna är mäkta imponerande och det lär ha tagit mycket tid och kunskap att bygga på ett så snyggt sätt. Vid havet så tronar ett fyrtorn och skaparna av detta paradis har till och med gjort så att fyrljuset rör sig, något som säkert använder sig av redstone – Minecrafts egen version av elektricitet. Redstone kan användas till allehanda tekniska lösningar, allt från automatiska odlingar till fungerande miniräknare och är en av Minecrafts häftigaste bitar.

Vilka regler används?
Chalmers Minecraftserver är på Survivalläget, det vill säga att alla resurser måste insamlas för hand och spelare måste ta hand om sin hälsa i kamp mot monster, andra spelare och naturen.

Dock så finns det ett antal modifikationer av basspelet som gör att dina byggnader är säkra mot sabotage och stölder från främlingar. Du kan själv välja vilka spelare som får hjälpa till att bygga och förändra det område du “claimar” som ditt eget.

Efter att ha hittat till en sådan här härlig trädgård så beslutar vi oss för att vara nöjda med utforskandet av Minecraft för idag. Hur härligt det än hade varit att sätta igång med vårat eget projekt så närmar sig tentorna med stormsteg. Kanske efteråt…

En veteodling med en väderkvarn i bakgrunden. Ett perfekt ställe att avsluta Tofsens Minecraftäventyr vid, för den här gången.

Nya Program på Campus

I höst tillkommer det två nya program på Chalmers. Ett kallas för Globala System och handlar om att försöka lösa alla de stora globala problemen som mänskligheten står inför, nu och i framtiden. Det andra heter Medicinteknik och är en utbildning som fokuserar på att utveckla nya tekniska lösningar inom medicin och sjukvård.

Det är sjukt roligt för de nya studenterna som får läsa nya program och vara en del av Chalmers, men var kommer de nya studenterna plugga, vilka kurser kommer de att läsa och vilken sektion hör de till? Tofsen har pratat med Martin Nilsson Jacobi, programansvarig på Globala System och Stefan Candefjord, programansvarig på Medicinteknik för att ge dig svaren!


Globala System

Globala system. Bara namnet låter stort och spännande. Programmet fokuserar på att förstå och lösa de stora samhällsutmaningarna som vi står inför de närmaste decennierna. Klimatförändringarna är såklart ett av de viktigaste problemen just nu, men även omställningar inom transportsektorn och energiproduktion ärvproblem som programmet vill tackla.

Tackla framtidens stora utmaningar med Globala System!

Programmet kommer vara helt nytt under de första tre åren och ger behörighet till befintliga masters att läsa vidare på. Tanken är att de som pluggar här ska får ett bredare perspektiv än vissa andra program på Chalmers, där förståelse för samhällsfrågor, tekniska lösningar och naturvetenskap samverkar för att skapa någonting nytt. Mycket fokus ligger också på att skapa modeller av system så att man på ett vetenskapligt sätt ska kunna hitta lösningar på de problem som finns. För att göra det så kommer utbildningen innehålla kurser om globala system (vilken överraskning!), miljökurser, matematik och programmering. Man skulle alltså kunna tro att programmet ligger nära program som Teknisk Matematik och IT.

Men det är inte där de nya studenterna kommer att höra hemma till en början! De 60 nya studenterna till Globala System kommer att mottagas tillsammans med KfKb-sektionen. Programansvarig på Globala System hoppas att de nya studenterna kan hitta likasinnade studenter på KfKb-sektionen även om de kommer att läsa sina egna kurser i början. Det finns möjlighet att utöka programmet om det skulle vara populärt, och kanske kommer Globala System vara Chalmers nästa sektion.

Programmet letar efter studenter med en motivation att ta sig an stora frågor med hjälp av ingenjörsmetodik. Enligt Martin Nilsson Jacobi så finns det ett intresse från unga människor att tackla de stora utmaningarna men också ett behov ute i samhället för den här typen av kompetens. Som nyutexaminerad så finns det möjlighet att plugga vidare i doktorandstudier, eller leta jobb var som helst där det finns ett behov av ett övergripande systemtänk. Tänk stora företag, myndigheter, men också mindre företag som tänker stort.

Tack till Martin Nilsson Jacobi, programansvarig på Globala System för hjälp med information till artikeln. Om du tycker programmet låter intressant så finns mer information att hitta på: https://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Globala-system.aspx


Medicinteknik

Rädda liv och förbättra framtidens hälsa med hjälp av avancerad teknik och artificiell intelligens. Beskrivningen av det nya programmet på Chalmers, Medicinteknik, låter otroligt spännande! Programmet satsar på att ge studenterna kunskaper som hjälper dem lösa medicinska problem. Tidigare har det bara funnits masterprogrammet Biomedical Engineering, men genom att erbjuda ett helt civilingenjörsprogram ska studenterna kunna nå djupare inom det medicintekniska området, och till slut kunna bidra till att omforma och utveckla sjukvården.

Utveckla nya lösningar på medicinska problem med Medicinteknik!

Programmet för medicinteknik är nytt för Chalmers, men det ligger ändå nära Elektroteknik då mycket av de kunskaper som krävs är densamma. Programmen kommer också att läsa kurser i matematik och programmering tillsammans de två första åren. Skillnaden är dock så klart medicinkurserna där programmet kommer att ha ett nära samarbete med den medicinska fakulteten på GU och på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där vissa kursmoment kommer att utföras. Till detta så kommer också kurser inom programmering, statistik och artificiell intelligens.

Precis som Globala System så kommer Medicinteknik att ta in lite drygt 60 studenter första året. Studenterna kommer att tillhöra Elektroteknologsektionen vilket Stefan Candefjord hoppas ger de nya studenterna en bättre chans att komma in i studentlivet och ta del av alla Chalmers traditioner. Kanske kommer Medicinteknik i framtiden skapa en egen sektion, men det ligger nog några år bort.

Även om programmet är nytt på Chalmers så finns det i dagsläget flera andra civilingenjörsprogram i Medicinteknik, till exempel på KTH, LTH och LiU. Efter en examen från Medicinteknik så finns det många olika inriktningar man kan syssla med. Bland annat hårdvara, dataanalys, maskininlärning och artificiell intelligens. De flesta kommer att hitta jobb inom den medicintekniska branschen, men där finns flera olika jobb man kan satsa på, till exempel forskare, produktutvecklare eller medicinteknisk säkerhetsexpert.

Tack till Stefan Candefjort, programansvarig på Medicinteknik för hjälp med information till artikeln. Om du tycker programmet låter intressant så finns mer information att hitta på: https://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Medicinteknik.aspx

Tofsen testar Gothenburg Escape Game

En blöt och stormig eftermiddag i mars begav sig Tofsens sex modiga skribenter ut på Göteborgs gator för att besöka Gothenburg Escape Game. Som namnet antyder var det återigen ett escape room som skulle besökas. I lokalen finns ett antal dörrar. Bakom varje dörr finns det en serie gåtor och utmaningar som ska genomföras. På 60 minuter ska deltagarna (vanligtvis) ta sig ut ur rummet.

Bankinbrottet är ett rafflande äventyr i 1930-talsstil

Gothenburg Escape Game har i dag två spännande rum, det ena heter Primakovs Bunker och utspelar sig under kalla kriget. Ditt lag får i uppdrag att bryta er in i Bunkern och desarmera bomben som snart ska explodera. Det andra rummet, Bankinbrottet, finns i två varianter, en lättare och en svårare. Det var givetvis den svårare varianten som Tofsen spelade. Där är deltagarna ett gäng inbrottstjuvar som försöker ta sig in i ett bankvalv för att stjäla den stora diamanten! Då inbrottet sker mitt i natten är alla lampor släckta och man måste leta sig fram i ljuset från sina ficklampor. Rummet är inrett i 1930-talsstil och gör inbrottet väldigt stämningsfullt. När Tofsens skribenter spelade så lyckades vi med bedriften att ta sig in till diamanten med bara ett fåtal minuter kvar på klockan, mycket spännande och definitivt något vi rekommenderar!

Vilken stereotyp Chalmerist trivs här?

Chalmeristen som gillar kluriga gåtor och att lösa problem kommer att trivas galant på Gothenburg Escape Game. Till det kommer även lite fysiskt kniviga moment, men ingenting som kräver styrka eller smidighet, bara en stadig hand. Då den generella chalmeristen är en internationell erkänd problemlösare så tror vi att de flesta av våra teknologer hade tyckt att ett besök hit hade varit riktigt roligt. Till Bankinbrottet så går det även att anpassa svårighetsgraden om man är ny på fenomenet med Escape Rooms.

Rummen går att köra på allt från 2 till 6 personer om man vill, men optimalt hade varit att vara 4 personer i laget per rum. Det som är så kul med just Escape Rooms är att ni måste samarbeta för att lösa uppgiften och det passar perfekt som teambuilding med kommitéen eller projektgruppen.

Hur ska chalmeristen planera sitt besök?

Lokalen går väldigt smidigt att ta sig till genom att åka 16-bussen från Campus (både Johanneberg och Lindholmen!) till Grönsakstorget för att därifrån promenera till Gothenburg Escape Game.

Planera ditt besök noga så hinner du med att ha riktigt kul!

Banorna måste bokas i förväg, men det går extremt smidigt att göra via deras hemsida och planerar man in ett besök under dagtid så är det oftast lätt att få tag i en ledig tid även med relativt kort varsel. Varje rum tar runt en timme så det är lätt att klämma in om man har en ledigt föreläsningsblock i schemat.

Gothenburg Escape Game erbjuder även studentrabatt på 10% om man har med sig sitt mecenatkort, vilket alltid är uppskattat.

Varför ska chalmeristen till Gothenburg Escape Game?

Rummen är väldigt tematiskt byggda men är inte så läskiga som vissa andra escape rooms kan vara, det passar perfekt både för dem som är nya till utmaningarna och dem som prövat på det innan. Twisten med att bankrummet är helt mörkt och bara lyses upp med ficklampor är också en kul detalj, ficklamporna får ni till eventet och även de följer 30-tals stilen. En ny detalj för skribenterna var också att vi skulle bryta oss in i rummet, tidigare så har vi bara tagit oss ut. Kort och gott ska man besöka Gothenburg Escape Game för att det är en superkul aktivitet att göra i grupp, och något som verkligen sätter lagarbetet på prov.

TL;DR
Vad: Escape room hos Gothenburg Escape Game
Var: Hvitfeldtsgatan 9
Varför: Rolig problemlösning och lagaktivitet
Kan jag hitta information någonstans: http://www.gotescape.se/ är bra för det

Byggnader på Campus

Ifall du har spenderat några läsår på vårt eminenta universitet så har du säkerligen lagt märke till att det finns ett par rätt nya byggnader på campus. För att få lite koll på vad det är som händer så kommer vi på Tofsen här att gå igenom vad det är som har byggts nyligen och några av de mest spännande projekten som planeras inför framtiden!

Entréportalen, ett måste när man skriver om campus Johanneberg

Bolaget som äger lokalerna på campus heter Chalmersfastigheter AB och de har tagit fram en plan för hur campus ska se ut om 15 och 30 år. Vi har gjort en djupdykning i dokumentet och hittat de mest spännande framtida projekten. För våra källkritiska läsare så kan vi meddela att dokumentet finns länkat längst ner i artikeln om du vill kolla själv.

Nyligen byggda

A Working Lab

Borta vid Johanneberg Science park har ett nytt hus precis blivit klart. Huset har en skinande röd färg med en trappstegsdesign på de övre våningarna och gott om fönster.  I det så finns det någonting som heter A Working Lab. Själva beskriver de sig som “Co-working, makerspace, framtidens lärandemiljöer samt konferens- och mötesplatser på Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad”.

Men praktiskt sett för oss studenter betyder det att det är kontorslokaler för små företag och individer, plus lite extra verkstäder och sånt. Oavsett buzzwords så är lokalerna riktigt fräscha och det finns också en restaurang på bottenplan. Kanske är A Working Lab något att kolla på efter examen? Om man fortfarande tycker om Chalmers efter alla år av tufft pluggande vill säga. Ifall du känner dig tvungen att komma in här och uppleva lokalerna innan examen så påpekar anonyma källor att vissa kurser erbjuder moment här.

A Working Lab, ett hem för företag och coola buzzwords

Bygget på parkeringen: Gibraltar Guesthouse

På parkeringen vid Gibraltarvallen har ett stort svart modulhus byggts upp i all hast. Bygget, som påbörjades i januari 2019, blev klart redan i augusti samma år. Från idéen om byggnaden tills dess att första personen flyttade in tog det totalt bara 1,5 år. Detta är väldigt ovanligt då byggnader vanligtvis tar flera år att planera och bygga. Anledningen till att byggnaden uppfördes på så kort tid är att Chalmers högskola ville kunna göra det lättare för framförallt internationella masterstudenter och doktorander att få boende, då de ofta har svårt att få bostad.

Om du scrollar lite längre ner här i artikeln så kommer du se att det planeras att byggas andra saker på Gibraltarvallen kring 2050. Modulhuset är nämligen bara tänkt att vara en temporär byggnad och kommer vara borta om cirka 15 år.

Bygget på parkeringen: Gibraltar Guesthouse

2035

Holtermanska

Holtermanska är området på norra sidan av Chalmershållplatsen, motsatt sida från Emils kårhus. Där ska det först byggas ett korttidsboende för studenter. Tanken är att studenter ska kunna bo där under en kortare tid innan de hittar ett permanent boende. Något som kan vara mycket svårt om man till exempel kommer som nyinflyttad till Göteborg. Erfarenheter av detta har upplevts i första hand av flera skribenter för Tofsen, vilket ställer oss lite mer positiva till projektet.

Totalt ska det bli ungefär 65 rum som kan hyras och Chalmers Studentbostäder räknar med att studenter ska bo där i genomsnitt 4 månader innan de kan hitta något annat.

2050

Gibraltarvallen

På Gibraltarvallen finns det i dagsläget ett par hundra parkeringsplatser, men väldigt få bostäder. Det ska det bli ändring på! Det finns planer på att bygga bostadshus på uppemot elva våningar där det i dagsläget bara finns platta parkeringar på noll våningar. Bostäderna ska vara en blandning med mestadels student- och forskarbostäder men även vanliga bostäder. Tanken är också att det i bottenplan ska kunna finnas en del service, till exempel matbutik och apotek. Förhoppningen är att detta ska hjälpa mot den bostadsbrist i Göteborg som slår hårt mot studenter.

Även om det är länge kvar tills dess att bygget är klart så kan man ju fråga sig hur allt detta kommer påverka våran kära Cortège när parkeringen byggs över? Planen är att riva den del av maskinhuset som ligger närmast EDIT-huset och där anlägga en grönyta som både kan husera Cortègen och agera som mötesplats för studenter under resten av året. Tyvärr kommer det dröja långt framme i tiden innan detta spännande projekt blir av.

Holtermanska – igen!

Korttidsboendet är klart, men längre fram i tiden så finns det ytterligare planer för Holtermanska. Detta är ännu bara ett förslag och inte beslutat, men om allt går som planerat ska det byggas tre stycken höghus, upp till 16 våningar med totalt 450 nya studentlägenheter. Hur kul det än låter med nya studentbostäder så är allt detta tyvärr planer för 2050, och innan dess hoppas jag att vi alla har tagit examen!

En konceptskiss för hur de nya höghusen vid Holtermanska ska se ut. Det är ännu inte säkert om det blir av eller inte

Vill du läsa mer själv så finns campusplanen tillgänglig här: Länk till Campusplanen: https://chalmersfastigheter.se/wp-content/uploads/2019/10/190909-Campusplan-Chalmers-2019-2050.pdf