Annonsera

Vill du annonsera i Tofsen? Ett utmärkt sätt att nå studenter och snart färdiga ingenjörer vilka är attraktiva målgrupper för många företag och produkter! Tofsen ges ut en gång per läsperiod och nås av alla studenter på Chalmers. Vill ni annonsera? Kontakta Erik Tingström erik.tingstrom@newsfactory.se